O Instytucie

Europejski Instytut Bezpieczeństwa

Europejski Instytut Bezpieczeństwa został powołany do życia z dniem 17 kwietnia 2012 roku. Instytut formalnie nie posiada osobowości prawnej. Instytut jest podmiotem naukowo-analitycznym oraz szkoleniowym, zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa. Skupiamy podmioty i specjalistów związanych zawodowo z takimi dziedzinami jak: bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo strukturalne, bezpieczeństwo personalne i bezpieczeństwo publiczne.

Prowadzimy i publikujemy wyniki badań, analizy, raporty, felietony, siatki bezpieczeństwa, siatki zagrożeń, statystyki i inne wartościowe dokumenty dotyczące zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W zakresie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów polecamy nasze szkolenia.

Organizujemy, współorganizujemy, wspieramy oraz obejmujemy patronatami różnorakie przedsięwzięcia naukowe, specjalistyczne konferencje, sympozja i seminaria, wydawnictwa oraz kampanie społeczne.

Swoim działaniem pomagają nam m.in. z Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Biuro Ochrony Rządu – instytucje te m.in. wyraziły zgodę na wykorzystywanie ich opracowań przez EIB.

Partnerami Instytutu są m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wydawnictwo Znak literanova, Dubiel Consulting, Polskie Centrum Programu Safer Internet oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

Do współpracy zapraszamy firmy i przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, osoby prywatne oraz inne podmioty związane zawodowo z bezpieczeństwem. Szczególnie zapraszamy uczelnie i ośrodki akademickie zajmujące się problematyką bezpieczeństwa i prowadzące kierunki studiów z tym związane.

Europejski Instytut Bezpieczeństwa
oficjalny serwis: eib.edu.pl
e-mail: instytut@eib.edu.pl
tel. +48.608400275