Kadra

Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa:

mgr Artur DUBIEL

prof. dr hab. Ryszard MACHNIKOWSKI

dr Alicja FIAŁKOWSKA

dr Wojciech GRABOWSKI

dr Tadeusz KRAKOWSKI +

dr Bartłomiej MACHNIK

dr Maciej MILCZANOWSKI

mjr Tomasz BURZYŃSKI

nadkom. Michał GRUSZCZYŃSKI

mgr Łukasz BOGUSZEWSKI

mgr Artur BRZESKOT

mgr Yana CHERNIAK

mgr Grzegorz DZIERGAS

mgr Maria KOŁTUNOWSKA

mgr inż. Leszek KYCIA

Mariusz BIEDA

Mariusz GRZANKA

Łukasz MAZIEWSKI

Michał UCIEKLAK

Kamil VYTISK

 

(kliknij w nazwisko by zobaczyć notkę)

Osoby zainteresowane działalnością w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa zapraszamy do współpracy!