Alicja Fiałkowska

dr Alicja Fiałkowska

doktor nauk prawnych

Doświadczenie:

– Straż Graniczna
– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Edukacja:

– Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji)

Stanowiska:

– oficer Straży Granicznej
– wykładowca akademicki
– społeczny działacz naukowy i publicysta EIB

Specjalizacje:

– bezpieczeństwo jednostki
– ochrona miru domowego
– przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie
– ochrona informacji niejawnych
– publikacje w zeszytach i wydawnictwach naukowych