Artur Dubiel

Artur Dubiel

Koordynator, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

Doświadczenie:

– ochrona osób
– 3 formacje typu policyjnego
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
– działalność konsultingowa

Edukacja:

– Technikum Elektroniczne
– Liceum Policyjne
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
(Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
– Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
– Wojskowe Zakłady Łączności
– Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych
– inne resortowe ośrodki szkolenia
– kursy, seminaria i szkolenia specjalistyczne
(taktyka, pierwsza pomoc, systemy walki, strzelectwo, łączność i informatyka, systemy dowodzenia)

Stanowiska:

– członek Rady Programowej Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych
– żołnierz, pracownik, funkcjonariusz 3 formacji typu policyjnego
– weteran działań poza granicami państwa
– twórca portali militarnych
– instruktor sportu z uprawnieniami państwowymi
– instruktor strzelectwa z uprawnieniami państwowymi
– szkoleniowiec i wykładowca EIB
– CEO – Dubiel Consulting

Specjalizacje:

– strzelectwo i walka bronią
– terroryzm i kontrterroryzm
– służby i siły specjalne
– taktyka i techniki operacyjne
– misje wojskowe i operacje specjalne
– bezpieczeństwo i porządek publiczny
– przestępczość cybernetyczna
– domeny internetowe
– social media