Tadeusz Krakowski

dr Tadeusz Krakowski

doktor nauk wojskowych

Doświadczenie:

– Izba Skarbowa
– Wojsko Polskie

Edukacja:

– Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
– Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Akademia Wojskowa w Warszawie
– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych w Poznaniu

Stanowiska:

– oficer prasowy w WSzW
– kierownik kancelarii tajnej
– wykładowca akademicki
– szkoleniowiec i wykładowca EIB

Specjalizacje:

– ochrona informacji niejawnych
– problematyka obronna i OC
– obrona terytorialna
– wyższe stany gotowości obronnej państwa
– zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
– publikacje w „Myśli Wojskowej” i w „Bellonie”