Wojciech Grabowski

dr Wojciech Grabowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Doświadczenie:

– Zakład Krajów Azji i Afryki, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
– Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
– autor

  • Monografia – Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie (2013)
  • Publikacja zbiorowa – Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku (2009)

Edukacja:

– Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalizacja:
stosunki międzynarodowe, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
Uniwersytet Warszawski 2012
– studia podyplomowe „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu” 2011
– studia magisterskie z Politologii Uniwersytet Gdański 2006
– studia licencjackie z socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2006

Stanowiska:

– Adiunkt w Zakładzie Krajów Azji i Afryki, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
– szkoleniowiec i wykładowca EIB

Specjalizacje:

– Stosunki Międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (szczególnie w subregionie Zatoki Perskiej), w tym: bezpieczeństwo (terroryzm, państwa upadłe) i procesy regionalizacji oraz zewnętrzni aktorzy państwowi w regionie
– fundamentalizm muzułmański