Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelni, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Jako jedna z niewielu Uczelni wyższych w Polsce, oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz jako pierwsza Uczelnia w Poznaniu zdobyła uprawnienia do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów magisterskich na tymże kierunku. Kadrę uczelni stanowią praktycy, profesorowie i doktorzy z doświadczeniem w wojsku, policji, gospodarce i administracji.

Oficjalny serwis Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa: www.wsb.net.pl