Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

Kampania Społeczna BEZPIECZNY PRZEJAZD – „ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Średnio w ciągu dwunastu statystycznych miesięcy na polskich przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do 250 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób.

Nadrzędnym celem organizatorów kampanii Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”  jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Bezpieczeństwo na przejazdach na całym świecie jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na to wpływ: kolei i policji, administracji i samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął Patronatem Medialnym kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

Oficjalny serwis kampanii Bezpieczny Przejazd: www.bezpieczny-przejazd.pl