Kampania społeczna „W którym świecie żyjesz?”

17 lipca 2012 roku ruszyła kampania społeczna „W którym świecie żyjesz?” poświęcona problemowi nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Patronat nad kampanią objął Europejski Instytut Bezpieczeństwa.

Problemy z koncentracją, senność, gorsze wyniki w nauce, zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji ze znajomymi, rezygnacja z dawnych zainteresowań na rzecz Internetu – mogą to być poważne oznaki, że dziecko przestaje kontrolować czas spędzany w sieci.

Nadmierne korzystanie z Internetu staje się dziś niezwykle poważnym problemem społecznym. Narażone na to są szczególnie dzieci i młodzież, dla których Internet jest nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego oraz rozrywki. Obecnie z Internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta w Polsce aż 98 proc. dzieci w wieku 9-16 lat. Większość z nich zagląda do sieci codziennie lub prawie codziennie.

Z ostatniego badania EU Kids Online przeprowadzonego wśród dzieci z 25 państw Europy wynika, że niedojadanie lub niedosypianie z powodu surfowania po sieci deklaruje prawie 20 proc. polskich nastolatków. Ponad 30 proc. z nich odczuwa dyskomfort, kiedy nie ma dostępu do sieci, a 35 proc. przyznaje, że Internet ma niekorzystny wpływ na ich relacje z rodziną lub przyjaciółmi – mówi Anna Rywczyńska z NASK.

Kampania społeczna "W którym świecie żyjesz?"

Nadmierne korzystanie z Internetu przez dzieci ma również ogromny wpływ na ich rozwój emocjonalny. Psychologowie od kilku lat wskazują na uzależnienie od silnych emocji, jakie niesie Internet, w tym przede wszystkim od tempa, w jakim toczą się gry komputerowe i towarzyszącej im adrenaliny.

17 lipca 2012 r., w odpowiedzi na problem nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu, wystartowała społeczna kampania medialna „W którym świecie żyjesz?”. Akcja realizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w skład którego wchodzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – instytut badawczy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Została ona przygotowana w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, we współpracy z niemieckim projektem klicksafe. Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange.

Akcja adresowana jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży. Główny przekaz kampanii: „Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie” ma zwracać uwagę na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadzący do oderwania młodych ludzi od innych form aktywności realizowanych poza Internetem. Przekazy medialne adresowane do dzieci puentowane są pytaniem: „W którym świecie żyjesz?”, natomiast reklamy adresowane do dorosłych: „W którym świecie żyje twoje dziecko?”.

W kampanii akcentowana jest rola rodziców, polegająca przede wszystkim na ustalaniu z dzieckiem i egzekwowaniu reguł korzystania z sieci, dotyczących m.in. form aktywności podejmowanych przez dziecko w Internecie oraz czasu spędzanego w sieci. Chcemy podkreślić także rolę szkoły w profilaktyce zagrożeń online i potrzebę podejmowania kwestii nadmiernego korzystania z sieci w trakcie zajęć poświęconych bezpieczeństwu w Internecie. Przekazy adresowane do młodych internautów zachęcają do zastanowienia się czy świat wirtualny nie zdominował ich życia i czy nie warto zmienić proporcji tak, by czerpać również z uroków życia poza siecią – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

W kampanii „W którym świecie żyjesz?” wykorzystano reklamy telewizyjne przygotowane przez partnerską organizację niemiecką klicksafe. Reklama radiowa i prasowa zostały opracowane przez PCPSI. Przekazy kampanii mają na celu również promocję bezpłatnego telefonu zaufania Helpline.org.pl (www.helpline.org.pl), gdzie pod numerem 800 100 100 dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mogą zwrócić się po pomoc w przypadkach zagrożeń internetowych, w tym także zaobserwowania symptomów nadużywania Internetu.

W ramach kampanii przygotowana została także publikacja „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”, w której poruszone zostały kwestie praktyczne i teoretyczne związane z zagadnieniem nadużywania sieci przez dzieci i młodzież.

Reklamy telewizyjne opracowane w ramach kampanii będą emitowane w stacjach: TVN, TVP1, TVP 2, TVP POLONIA, TVP INFO, TVP KULTURA oraz iTVP-HD.

Kontakt:kontakt@saferinternet.pl