Patronat EIB nad IX Ogólnopolską Konferencją Naukową „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

ByAdministrator EIB

Patronat EIB nad IX Ogólnopolską Konferencją Naukową „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

konferencja_edukacja

Europejski Instytut Bezpieczeństwa jako partner Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Edukacja dla bezpieczeństwa”

WYZWANIA I ZAGROŻENIA W XXI WIEKU. MILITARNE I NIEMILITARNE PARADYGMATY BEZPIECZEŃSTWA.

Konferencja organizowana przez Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2013 roku, w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Gdańsku (ul. Piastowska 206).

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął konferencję patronatem medialnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa i państwa, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa postanowił również w tym roku kontynuować tradycję organizacji Konferencji o tej tematyce.
Mamy nadzieję, iż tegoroczna konferencja będzie po raz koleiny okazją do zaprezentowania aktualnych wyników badań i rozwiązań praktycznych na miarę wyzwań i potrzeb XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa.
Celem tegorocznej Konferencji jest ukazanie złożoności problemów bezpieczeństwa oraz uwypuklenie niemilitarnych jego aspektów.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, administracji, samorządów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz firm i osób zainteresowanych problematyką wielowymiarowo widzianego bezpieczeństwa człowieka i państwa.

BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI

MILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

1. Problem terroryzmu we współczesnym świecie
2. Zjawisko przestępczości zorganizowanej
3. Dysfunkcyjność państw jako destabilizator bezpieczeństwa
4. Rola i zadania współczesnej armii
5. Działalność służb specjalnych, policyjnych i wojskowych

WIELOASPEKTOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

1. Ewolucja bezpieczeństwa we współczesnym świecie
2. Bezpieczeństwo a etyka
3. Bezpieczeństwo imprez masowych
4. Potencjał ekonomiczny a możliwości militarne państwa
5. Współczesne metody kontroli i inwigilacji a prawa człowieka
6. Współczesne konflikty a przestrzeganie praw człowieka
7. Bezpieczeństwo a  więzi społeczne
8. Bezpieczeństwo a odpowiedzialność za innych
9. Problem interwencji humanitarnych
10. Współpraca cywilno-wojskowa w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych
11. Główne zagrożenia  zdrowia i problemy zdrowotne ludności podczas trwania konfliktów zbrojnych
12. Problemy współpracy organizacji rządowych i pozarządowych   w trakcie trwania  klęsk i  katastrof oraz w okresie usuwania ich skutków

NIEMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

1. Działalność i skuteczność administracji państwowej wobec zagrożeń
2. Środki masowego przekazu jako stabilizator czy destabilizator bezpieczeństwa w państwie?
3. Wpływ poczucia bezpieczeństwa jednostki na funkcjonowanie w społeczeństwie
4. Potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa jako gwarant strategii ochrony i obrony podstawowych celów państwa
5. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego
6. Współczesne zagrożenia a działania służb ratowniczych
7. Środowiskowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa
8. Bezpieczeństwo żywnościowe człowieka

SZCZEGÓŁY

Szczegóły dostępne są na stronie konferencji

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Na wszystkie dodatkowe pytania chętnie udzieli Państwu odpowiedzi sekretarz Konferencji:

Marta DZIEDZIC
e-mail: konferencja.gdansk@wsb.net.pl
Tel. 58 341 98 51 w. 14
Adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk

About the author

Administrator EIB administrator

Administrator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa www.eib.edu.pl instytut@eib.edu.pl