Podstawowe zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), z uwzględnieniem najczęściej występujących stanów zagrożenia życia

Cele szkolenia:

Celem nadrzędnym jest przeszkolenie całego personelu w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa, świadomości wypadkowości oraz wzbudzenie w pracowniku poczucia bezpieczeństwa.

Tworzymy przyjemną atmosferę, gdzie każdy uczestnik szkolenia może brać czynny udział i zabierać głos. W ramach zajęć organizujemy sesje dyskusyjne – każdy ma możliwość opowiedzieć swoje przeżycia i doświadczenia, co powoduje zwiększenie profilaktyki urazów i wypadków w zakładzie pracy – doświadczenie uczestników szkolenia rośnie zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia, kursant będzie potrafił :

 • w sposób bezpieczny dla siebie i współpracowników wezwać pomoc i wykonać pierwsze kroki w pomocy przedlekarskiej
 • zastosować w praktyce „Łańcuch Przeżycia” oraz algorytm podstawowych zabiegów reanimacyjnych
 • w prawidłowy sposób wezwać zespół ratownictwa medycznego
 • prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową
 • bezpiecznie i skutecznie używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego ( AED )
 • rozpoznać, kiedy rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową
 • rozpoznać, kiedy rozpocząć sztuczną wentylację
 • sprawdzić, czy poszkodowany oddycha prawidłowo i czy są obecne oznaki zachowanego krążenia
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia, współpracować ze służbami systemu ratownictwa medycznego
 • prawidłowo zabezpieczyć poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
 • przeciwdziałać większości urazów i zachorowań.

Adresaci szkolenia:

Osoby kompleksowo zajmujące się bezpieczeństwem, pracownicy zakładów, kadra zarządzająca.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały i skrypty.

Bloki szkoleniowe:

1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia. Wezwanie pomocy.
2. Podstawowe zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych i dzieci, w tym z wykorzystaniem AED.
3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
4. Rany, amputacje, złamania, oparzenia
5. Użycie AED – ocena stanu poszkodowanego, uruchomienie i defibrylacja
6. Pozycja bezpieczna, zabezpieczanie ran i złamań
7. Postepowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego
8. Ocena poszkodowanego

Prowadzący szkolenie:

Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki Systemu Ratownictwa Medycznego oraz instruktorzy posiadający uprawnienia instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).

Nadzór:
mgr Wojciech Wieczorek
Mariusz Grzanka

Terminy szkoleń:

Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do potrzeb zamawiających szkolenie.

Zamówienie szkolenia:

instytut@eib.edu.pl
+48 608 400 275