Przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym związanym z domenami internetowymi

Cele szkolenia:

– zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami cybernetycznymi związanymi z domenami internetowymi,
– zapoznać z zasadami bezpiecznego wykorzystywania domeny prywatnej i firmowej,
– uświadomić zagrożenia związane z posiadaniem, użytkowaniem i utratą domeny internetowej,
– uświadomić zagrożenia związane z utratą informacji oraz wywiadem gospodarczym,
– zapoznać z wachlarzem dodatkowych, możliwych zagrożeń,
– nauczyć rozpoznawać zagrożenia i przeciwdziałać im.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwoli zaznajomić się z zagrożeniami cybernetycznymi związanymi z domenami internetowymi, uświadomi zagrożenia związane z posiadaniem, użytkowaniem i utratą domeny internetowej, zapozna z metodami stosowanymi przez cyberprzestępców oraz przedstawi elementarne zasady zachowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom.

Adresaci szkolenia:

Zarządy spółek, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy pionów informatycznych, właściciele firm.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

Szkolenia odbywają się jako szkolenia zamknięte, dla małych, zorganizowanych grup lub osób indywidualnych. Omawianie prawdziwych przykładów i przypadków zagrożeń. Zajęcia prowadzi doświadczony domainer, zarządzający setkami domen internetowych.

Bloki szkoleniowe:

1. Podstawowe zagadnienia związane z domenami
2. Korzyści łynące z posiadania domeny
3. Domeny prywatne i firmowe
4. Bezpieczne zarządzanie domeną
5. Zagrożenia związane z domenami
6. Domeny a ochrona informacji i wywiad gospodarczy
7. Rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie im

Prowadzący szkolenie:

Artur Dubiel

Terminy szkoleń:

Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do potrzeb zamawiających szkolenie.

Zamówienie szkolenia:

instytut@eib.edu.pl +48 608 400 275