System stałych dyżurów w przedsiębiorstwach i instytucjach w wyższych stanach gotowości obronnej państwa

Cele szkolenia:

– zapoznać uczestników szkolenia z różnymi stanami gotowości obronnej państwa,
– uświadomić konieczność zorganizowania i przygotowania stałych dyżurów w instytucji,
– zapoznać szkolonych z obowiązującą dokumentacją operacyjną oraz stałych dyżurów,
– wyjaśnić wszystkie kwestie związane z pełnieniem stałych dyżurów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwoli przygotować kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stałych dyżurów w instytucjach i przedsiębiorstwach do zorganizowania i utrzymywania w gotowości do działania członków stałych dyżurów.

Adresaci szkolenia:

Kierownictwo jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za problematykę obronną i za funkcjonowanie stałych dyżurów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały i skrypty.

Bloki szkoleniowe:

1. Stany gotowości obronnej państwa
2. Organizacja i funkcjonowanie stałych dyżurów
3. Dokumentacja stałych dyżurów
4. Wyposażenie stałych dyżurów

Prowadzący szkolenie:

dr Tadeusz Krakowski

Terminy szkoleń:

Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do potrzeb zamawiających szkolenie.

Zamówienie szkolenia:

instytut@eib.edu.pl
+48 608 400 275