Szkolenia strzeleckie i strzelania

Cele szkolenia:

– zapoznać uczestników szkolenia z budową i zasadą działania różnych typów broni,
– nauczyć oddawania celnych strzałów
– zapoznać z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
– uświadomić konsekwencje użycia broni palnej,
– zapoznać szkolonych z zasadami identyfikowania obiektów i celów,
– zapoznać z zagrożeniami przy strzelaniu na zmęczeniu psychicznym i fizycznym,
– zapoznać z sytuacjami szantażu bronią lub próby jej odebrania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwoli zaznajomić się z bronią palną, nauczyć i doskonalić technikę strzelania, uświadomić zagrożenia związane z posiadaniem i użyciem broni palnej. Szkolenia powiązane są z ćwiczeniami systemów walki oraz treningami poruszania się z bronią.

Adresaci szkolenia:

Jednostki taktyczne i parapolicyjne, osoby uprawnione do posiadania broni, osoby trenujące strzelectwo, pasjonaci strzelectwa, instruktorzy strzelectwa.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewniony pełen niezbędny asortyment do szkolenia oraz opiekę instruktorów strzelectwa i systemów walki.

Bloki szkoleniowe:

1. Teoria, budowa i zasada działania broni
2. Teoria strzelectwa, nauka zasad oddania celnego strzału
3. Suche strzelanie
4. Strzelanie statyczne
5. Strzelanie sytuacyjne

Prowadzący szkolenie:

Artur Dubiel
mgr Jacek Moryl

Terminy szkoleń:

Szkolenia odbywają się w terminach dopasowanych do potrzeb zamawiających szkolenie.

Zamówienie szkolenia:

instytut@eib.edu.pl
+48 608 400 275