Agnieszka Kuszewska – Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych.

Agnieszka Kuszewska – Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo.

Publikacja stindiepakistananowi kompendium wiedzy o kluczowych elementach specyfiki stosunków międzynarodowych w Azji Południowej, w tym znaczenia tego regionu w strategicznej rywalizacji o mocarstwowe wpływy w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. W tym celu dokładnie scharakteryzowany został przebieg i szczególne uwarunkowania relacji Chin i Stanów Zjednoczonych z Indiami i Pakistanem, autorka omawia także znaczenie Afganistanu w polityce obydwu południowoazjatyckich państw.

Książka będzie z pewnością przydatna każdemu, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi w wymiarze globalnym, gdyż nie sposób poruszać się w polityce współczesnego świata, nie znając niuansów polityki Azji Południowej i dwóch głównych graczy – Indii i Pakistanu – gdzie skupiają się interesy takich mocarstw, jak USA czy Chiny. Praca z pewnością w sposób pożyteczny poszerza wiedzę także specjalistów zajmujących się problematyką Azji Południowej, w tym kwestiami kultury, gospodarki czy religii.

Monografia może z powodzeniem służyć także jako podręcznik akademicki dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, orientalistyki czy ekonomii, którzy zainteresowani są problematyką Azji jako takiej.

Publikacja może być przydatna dla osób zainteresowanych problememi współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym zagadnieniami związanymi z terroryzmem.

ISBN: 978-83-7641-731-8
Data wydania: 2013
Liczba stron/format: 306/B5
Okładka: miękka
Cena: 59.00 zł

————————————————————————————

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Indie i Pakistan: główni aktorzy południowoazjatyckiej sceny

1. Indie na drodze do mocarstwowości
1.1. Droga do niepodległości i polityka po 1947 roku
1.2. Indie w XXI wieku: atuty, wyzwania i zagrożenia
2. Pakistan: między dyktaturą a demokracją
2.1. Specyfika powstania i funkcjonowania Pakistanu
2.2. Główne problemy dzisiejszego Pakistanu
3. Relacje Indie–Pakistan jako klucz do regionalnej stabilizacji
3.1. Kaszmir i inne kwestie sporne
3.2. Afganistan jako element rywalizacji indyjsko-pakistańskiej
3.3. Czynniki sprzyjające deeskalacji stosunków indyjsko-pakistańskich w XXI wieku

Część II
USA i Chiny w Azji Południowej

4. Indie i Pakistan w polityce Stanów Zjednoczonych
4.1. USA–Pakistan: historia przymusowego sojuszu
4.2. Stosunki amerykańsko-indyjskie a bezpieczeństwo regionalne
5. Indie i Pakistan w chińskiej koncepcji bezpieczeństwa
5.1. Wyznaczniki chińsko-pakistańskiej „przyjaźni na każdą pogodę”
5.2. Chiny i Indie: azjatyckie potęgi między rywalizacją a współpracą

Zakończenie

Książkę można zakupić w Księgarni Internetowej DIFIN

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął książkę patronatem medialnym.