Doktorant - University of Huddersfield, School of Human and Health Sciences, UK. Obszary naukowe i badawcze: międzynarodowe podejścia służb specjalnych, Policja, przestępstwa i wykroczenia młodocianych, zachowania antyspołeczne zachowanie, demoralizacja, mechanizmy zachowań służb policyjnych, międzynarodowe systemy sprawiedliwości.