Bezpieczeństwo Terroryzm

Renegade, czyli dlaczego znów zawyją syreny

13 listopada 2018

author:

Renegade, czyli dlaczego znów zawyją syreny

W dniach 14 i 15 listopada na terenie województwa śląskiego mogą zawyć syreny. Wiąże się to z krajowym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 18/II.

O syrenach alarmowych, podstawach prawnych funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, pisałem już przy okazji tekstu Syrenowe mity na początku sierpnia, tuż po kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tym samym po kolejnym ogólnopolskim teście sprawności systemów syren alarmowych. Rozprawiałem się wtedy z najpopularniejszymi mitami krążącymi wokół tego typu wydarzeń. Zainteresowanych odsyłam do tego tekstu, a w tym miejscu przypominam jedynie, że systemy syren alarmowych są częścią Systemu Wczesnego Ostrzegania, które mogą być wykorzystywane do ostrzegania i alarmowania ludności, właśnie w ramach SWO. Innymi sposobami informowania ludności o zdarzeniach mogącym wpływać na ich bezpieczeństwo są komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i lokalne stacje radiowe czy telewizyjne, systemy telekomunikacyjne, jak będący obecnie w fazie testów system SMS, czy aplikacje mobilne typu RSO lub radiowe komunikaty RDS, a także komunikaty przekazywane za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających w zakładach pracy czy zamontowane na pojazdach. Pamiętać należy jednak przede wszystkim o adekwatności wykorzystywanego kanału do rodzaju i skali zagrożenia. Nie każde zagrożenie występujące na terenie gminy, powiatu czy województwa musi i będzie uruchamiało jednocześnie wszystkie możliwe kanały informowania. W przypadku systemu syren alarmowych będą to więc zdarzenia o najcięższym charakterze. Jednym z takich zdarzeń może być to dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Status RENEGADE

Renegade, z języka angielskiego renegat, to termin używany do określenia statku powietrznego, który może być użyty jako środek ataku terrorystycznego z powietrza. Nadanie statkowi powietrznemu takiego statusu wiąże się z poddaniem go pod przepisy przeciwdziałania opartym o regulacje narodowe ustanowione przez właściwe władze państwowe (zdefiniowane ogólnie dla wszystkich krajów NATO). Powstanie zagrożenia wykorzystania statku powietrznego  do użycia w ataku terrorystycznym ustala się na podstawie informacji przekazanych przez stanowisko dowodzenia systemu NATINADS (NATO Integrated Air Defense Systems) lub organy kontroli ruchu lotniczego państw sąsiednich, cywilnej służby kontroli obszaru, cywilnych organów ATS (Air Traffic Services), wojskowych lotniskowych organów ruchu lotniczego lub uprawnionych służb wojskowych lub państwowych.

RENEGADE, a inne testy

Organizatorem krajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alarmowanie z użyciem syren będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się w ramach ćwiczenia na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego, czyli najprawdopodobniej jedynie w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Największą różnicą w stosunku do testów sprawności systemów syren alarmowych – takich jak te organizowane przy okazji obchodów rocznicy Powstania – jest fakt wyemitowania w ramach treningu dźwięku modulowanego trwającego trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięku ciągłego trwającego trzy minuty – oznaczającego odwołanie alarmu.


Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego, UM Ruda Śląska

Warto wiedzieć jak postępować w przypadku ogłoszenia takiego alarmu, a jeśli to test, warto o tym również wiedzieć. O wszystkim tym informują na swoich stronach Wydziały lub Centra Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wiele informacji udostępnia także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które pełni rolę krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bądźmy poinformowani, a tym samym bezpieczni.

Absolwent administracji i bezpieczeństwa narodowego, informatyk. Momentami wykładowca. Od 14 lat związany z administracją samorządową i zarządzaniem kryzysowym, szczególnie zainteresowany cyberbezpieczeństwem.