Bezpieczeństwo Geopolityka Służby Szpiegostwo

Wystarczy przestać się bać

19 czerwca 2018

author:

Wystarczy przestać się bać

Położenie geograficzne predestynuje Polskę do wypełniania szczególnej roli wywiadowczej oraz kontrwywiadowczej. Mam na myśli nie tylko spojrzenie lokalne, ale również rolę jaką polski wywiad może pełnić dla potrzeb globalnych gier politycznych (bezpośrednie sąsiedztwo Rosji). Rolę taką na bliskim wschodzie pełni Izrael (Iran). Rolę taką pełni również Japonia, która jest prawdopodobnie najważniejszym obecnie współcześnie sojusznikiem USA (Chiny oraz Korea Północna). Wywiad japoński przeszedł w związku z tym bardzo dużą transformację w ostatnich latach, uzyskał imponujące zdolności (chociażby w zakresie SIGINT).

Kraje zachodu dopiero teraz, mimo to bardzo powolnie zaczynają rozumieć mechanizm działania Rosjan. Mechanizm polityczny wsparty w ogromnej części działaniami wywiadowczymi, polegający na zacieraniu u partnerów Rosji zdolności odróżnienia prawdy od fałszu oraz możliwościach zdalnego kreowania wydarzeń na skalę masową. Przekonują się o tym właśnie Amerykanie odkrywając stopień ingerencji w wybory prezydenckie, przekonują się o tym Hiszpanie oraz Brytyjczycy (Brexit, który jeszcze może mieć bardzo ciekawy zwrot). Przekonuje się o tym cała Europa, widząc jak sprawnie wywiad rosyjski operuje w obszarze europejskich partii prawicowych (prawidłowo analizował i prognozował nieuchronny zwrot na prawo). Nie demonizując Rosji, warto mieć wobec tych zjawisk chłodne, zawodowe, pragmatyczne podejście.

W kontekście zabezpieczenia strategicznych interesów państwa, Polska stoi przed dużą szansą wypracowania silnej własnej pozycji. Przejścia z pozycji petenta do pozycji partnera. Sprzyjają temu aktualne wydarzenia polityczne. Żaden inny kraj, tak jak Polska nie rozumie natury Rosji oraz tak zwanego „rosyjskiego człowieka”. Powinniśmy być głównym ośrodkiem analityczno/doradczym, korygującym naiwność zachodniej cywilizacji. Pomijając działania o charakterze SIGINT, mamy naturalne zdolności operowania w zakresie HUMINT na kierunku wschodnim. Mamy ku temu wszelkie zdolności, umiejętności oraz operacyjne możliwości. Jeśli by to dobrze poukładać, nikt tego nie jest w stanie zrobić lepiej od nas.


Link: mil.link/pl/wystarczy-przestac-sie-bac/

Krótki link: mil.link/i/niebac

Dyrektor Generalny Vega Intelligence