Biblioteczka Terroryzm

Z biblioteczki Artura D. #8: "Terroryzm międzynarodowy"

2 lipca 2016

author:

Z biblioteczki Artura D. #8: "Terroryzm międzynarodowy"

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały urok, gdyż recenzja zbiega się z wchodzącą dziś w życie Ustawą o działaniach antyterrorystycznych

Oczywiście, na temat terroryzmu pisało już wielu i wiele, także w naszym języku ojczystym. Prof. Aleksandrowicz należy jednak do grona uznanych znawców tematu terroryzmu a jego książka nie jest wymuszona potrzebą wydawania i zdobywania punktów w naukowej karierze.

Mimo, że „Terroryzm międzynarodowy” prof. Aleksandrowicza to zdecydowanie opracowanie naukowe, to książka zdecydowanie nie nudzi. Ujęta jest w ciekawej i czytelnej formie, ważne elementy wyróżnione są w ramki a na końcu rozdziałów mamy do czynienia z blokami kontrolnymi, zawierającymi słowa kluczowe oraz pytania i zadania. Ten ciekawy zabieg powoduje, że książka ma charakter podręcznika, a czytelnik na bieżąco może sprawdzić opanowanie przedstawionego materiału. Co ważne, nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, by zrozumieć i pojąć zawartość książki. Idąc dalej, można przyjąć, że to dzięki książce praktycznie każdy czytelnik – w tym ten nieobeznany w zawiłej tematyce terroryzmu – zrozumie zagadnienie.

„Terroryzm międzynarodowy” z 2015 roku to już drugie wydanie tej książki. Pierwsze miało miejsce w roku 2008, niestety ewolucja terroryzmu oraz prawa wręcz wymusiła nie dodruk a właśnie zmienione i uzupełnione wydanie drugie.

Książka zawiera 5 rozdziałów opisujących ustalenia teoretyczne zjawiska terroryzmu, prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu, zestawienie terroryzmu a wojny, obowiązki państw w zwalczaniu terroryzmu oraz zagrożenia terrorystyczne dla Polski. Bogata jest także wybrana bibliografia i źródła, pozwalająca zainteresowanym głębiej zapoznać się z zagadnieniem terroryzmu.

Co ważne, książka nie jest tylko kolejnym zestawieniem jak rozumować terroryzm, ale także zestawia i tłumaczy zawiłości prawa międzynarodowego, w aspekcie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Opisuje dorobek prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz innych organizacji regionalnych.

Podsumowując, „Terroryzm międzynarodowy” prof. Aleksandrowicza to obowiązkowa – nie tyle lektura, co – pozycja dla każdego hobbystycznie czy zawodowo, teoretycznie czy praktycznie zajmującego się przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu.

 


 

Tytuł: Terroryzm międzynarodowy

Seria: Bezpieczeństwo dziś i jutro

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz

Wydawca: Editions Spotkania

Rok wydania: 2015 (wydanie II)

Stron: 200

Z biblioteczki Artura D.

Pracownik naukowo - dydaktyczny, wydawca portalu MIL.link oraz podcastu "Na celowniku", koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, asystent w Instytucie Prawa i Administracji WSB, politolog, weteran.