Zastrzeżenia prawne

– w przygotowaniu –

 

– stosujemy pliki cookies w celach m.in. statystycznych oraz prawidłowego świadczenia usługi,

– dozwolone jest cytowanie naszych materiałów jedynie z podaniem źródła,

– cytowanie zgodnie z prawem autorskim i prasowym,

– w materiałach drukowanych źródło określa się jako „Portal MIL.link + podanie bezpośredniego adresu do podstrony z tekstem, a w sieci Internet wystarczy aktywny hiperlink prowadzący do podstrony,

– mile widziane podawanie w źródłach nazwisk autorów i tytułów.

Leave a comment