Bezpieczeństwo Służby

Zatrzymać destrukcję – czas na rozsądek

16 czerwca 2018

author:

Zatrzymać destrukcję – czas na rozsądek

Polska jak nigdy dotąd potrzebuje profesjonalnych służb specjalnych. Niezbędna jest przemyślana reforma – poczynając od klarownego podziału kompetencyjnego, kończąc na zadaniowaniu, zgodnym ze współczesną mapą zagrożeń.

W bardzo dużym uproszczeniu:

1. Nadrzędną służbą w Polsce powinien być kontrwywiad – Narodowa Służba Kontrwywiadu (NSK). Cywilny kontrwywiad, w którego strukturze organizacyjnej jednym z biur powinien być kontrwywiad wojskowy. NSK musi mieć szerszą niż dotąd perspektywę „wzrokową”. Klasyczną działalność kontrwywiadowczą mylnie dotąd ograniczano do standardowych dla Polski kierunków rosyjskim i niemieckim. O wiele niebezpieczniejsze są niestandardowe kierunki działań wywiadowczych przeciwko Polsce, po pierwsze z uwagi na rangę tych służb, a po drugie na słabsze rozpoznanie ich metod oddziaływania. Działania z dalszych kierunków geograficznych są w Polsce coraz wyraźniejsze i charakteryzuje je niebywała swoboda.

2. Mniejszą, ale bardzo efektywną służbą powinien być połączony wywiad (cywilny oraz wojskowy). Kierunkowo uruchamiany i zadaniowany, potrafiący operować ofensywnie nie tylko w bliskiej strefie geograficznej, ale w dowolnym miejscu na ziemi, pomimo że Polska nie prowadzi wywiadu globalnego. Chodzi tu u zupełnie inne zdolności, których bardzo zabrakło chociażby w Pakistanie 2009 roku. Należy również pamiętać, że skutecznie operujący wywiad to jeden z ważniejszych instrumentów dla kontrwywiadu (penetrowanie służb przeciwnika na jego terenie, dostęp do danych osobowych oficerów i agentury prowadzącej działalność na kierunku polskim z pozycji placówkowych oraz z różnego rodzaju pozycji „N”, etc.).

3. Kluczową rolą w tak skonfigurowanym mechanizmie będzie jego koordynacja. Tu też potrzebna jest zupełnie nowa jakość, polegająca na zrozumieniu nie tylko na zrozumieniu istoty działania służb jako działania tylko wywiadu i kontrwywiadu, ale przede wszystkim zrozumieniu strategicznych interesów politycznych, ekonomicznych oraz militarnych państwa.

4. Niezbędne jest również nadanie służbom specjalnym (wywiad i kontrwywiad) ponadczasowego charakteru instytucjonalnego. Tylko w ten sposób można prowadzić długofalowe działania ofensywne, których realne efekty widoczne są czasem po 10 lub 20 latach. Politycy o różnym temperamencie i sympatiach będą zmieniać się zawsze. Wywiad i kontrwywiad powinien być ponadczasowym instrumentem, niezależnym od zmian na scenie politycznej.

5. Bardzo ważne jest również stworzenie etosu polskiego wywiadu i kontrwywiadu (historyczne wahania kierunkowe nie były w stanie wytworzyć jednorodnej lojalności oraz idei). Etos, który będzie nie tylko drogowskazem, ale również powodem do dumy z funkcjonowania pod polską flagą po drugiej stronie lustra.


Link: https://mil.link/pl/zatrzymac-destrukcje-czas-na-rozsadek/

Krótki link: mil.link/i/slspec

Dyrektor Generalny Vega Intelligence