Bezpieczeństwo Narodowe

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

Złożoność oraz dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa wymuszają konieczność refleksji nad integralnością i efektywnością polityki bezpieczeństwa narodowego państwa, nad tym czy zidentyfikowane zostały wszystkie wyzwania zarówno po stronie zagrożeń jak i szans, a teoria i praktyka polityki bezpieczeństwa narodowego są spójne, bez zbędnego nakładania się kompetencji oraz bez luk – obszarów, za które nikt nie odpowiada.

Potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na wszystkie jego aspekty, znacznie wykraczające poza tradycyjne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego poprzez pryzmat obronności. Poczucie tej potrzeby stanowiło inspirację Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, podjętego przez BBN w listopadzie 2010 r. Konferencja inauguracyjna Przeglądu z udziałem Prezydenta RP odbyła się 20 grudnia 2010 r.

Podstawę prawną Przeglądu stanowi Zarządzenie Nr 4 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zakres merytoryczny oraz sposób i tryb przeprowadzenia Przeglądu zostały określone w Zarządzeniu Nr 29/2010 Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Celem Przeglądu jest całościowa ocena stanu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

Przegląd prowadzi Komisja Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczącym Komisji jest Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komisji wchodzą Zespoły Problemowe, Zespół Doradczo-Konsultacyjny oraz Sztab.

Wyniki Przeglądu będą ujęte w dwóch dokumentach: w Raporcie oraz w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego.

Źródło: bbn.gov.plBiała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Podgląd online:

Biala_Ksiega_BN

Pobierz: https://mil.link/spbn/Biala_Ksiega_BN.pdf


Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

12 maja 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dniem zatwierdzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r.

Podgląd online:

Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020

Pobierz: https://mil.link/spbn/SBN-RP.pdf