POZNAJ WOJSKA SPECJALNE

Poznaj jednostki Wojsk Specjalnych
Go to DKWS

DKWS

Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych podlegają wszystkie jednostki WS: JW GROM, JW FORMOZA, JW Komandosów, JW AGAT, JW NIL oraz operacyjnie 7. Eskadra Działań Specjalnych.

Go to JW GROM

JW GROM

Jednostka Wojskowa GROM przygotowana jest do prowadzenia pełnego spektrum operacji specjalnych: działań ratunkowych, akcji bezpośrednich, działań antyterrorystycznych.

Go to JW FORMOZA

JW FORMOZA

Jednostka Wojskowa FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych.

Go to JWK

JWK

Jednostka Wojskowa Komandosów przygotowana jest do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Go to JW AGAT

JW AGAT

JW AGAT sformowano na bazie Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach. JW AGAT to lekka jednostka szturmowa, wykonującą akcje bezpośrednie w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika. Kuźnia kadr dla jednostek Wojsk Specjalnych.

Go to JW NIL

JW NIL

Jednostka Wojskowa NIL prowadzi rozpoznanie radiowe, rozpoznanie obrazowe, rozpoznanie osobowe i analizę rozpoznawczą, wspiera dowodzenie oraz zapewnia zabezpieczenie logistyczne i łączność wojskową.

Go to 7. EDS

7. EDS

7. Eskadra Działań Specjalnych to jednostka przeznaczona do transportu lotniczego i lotniczego wsparcia ogniowego sił i środków WS. 7 EDS stacjonuje w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego i wystawia Zadaniowy Lotniczy Zespół Bojowy

Go to OS COMMANDO

OS COMMANDO

Ośrodek Szkolenia (Commando) przy Jednostce Wojskowej Komandosów prowadzi półroczne szkolenia w ramach służby kandydackiej, dla kandydatów cywilnych do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Specjalnych.

Wojska Specjalne

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

(tekst tymczasowy) Wojska Specjalne powołane zostały Ustawą o zmianie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 24 maja 2007. W ich skład weszły istniejące wówczas trzy jednostki sił specjalnych, utworzone w latach. 60. (Jednostka Wojskowa Komandosów), 70. (Jednostka Wojskowa Formoza) i 90. XX w. (Jednostka Wojskowa Grom). Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi przejęło Dowództwo Wojsk Specjalnych. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 maja 2007 roku siły wydzielane z Wojsk Specjalnych nie były podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Dzięki temu wojska te mogły realizować operacje specjalne samodzielnie bądź z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP. Samodzielność dowodzenia Wojskami Specjalnymi zlikwidowano 1 stycznia 2014. W miejsce Dowództwa Wojsk Specjalnych powołano Inspektorat Wojsk Specjalnych znajdujący się w składzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych oraz Dowództwo Sił Specjalnych, które podlegało Dowództwu Generalnemu RSZ. Ten drugi organ został następnie przekształcony w Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, które zostało podporządkowane Dowództwu Operacyjnemu RSZ. W maju 2015 roku Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, jako oddzielny organ, podporządkowano Dowództwu Generalnemu RSZ. Natomiast Centrum Operacji Specjalnych pozostawiono w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Źródła i grafiki: Wikipedia i Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

POWIEDZIELI

Opinie o polskich specjalsach

Trwa nabór cywilnych kandydatów do Ośrodka Szkolenia przy Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu!