Biuro Ochrony Rządu

Biuro Ochrony Rządu (BOR) jest ponad tysiącosobową formacją podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Ochrania obiekty i osoby ważne ze względu na dobro i interes państwa, m.in. prezydenta (dożywotnio), premiera i wicepremierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministra spraw wewnętrznych i szefa Kancelarii Prezydenta a także obce delegacje.
Funkcjonariusze BOR mają prawo legitymować, zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia.

Mają także prawo dokonywać kontroli osobistej, przeszukiwać bagaż, sprawdzać ładunki w portach, na dworcach, w ośrodkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
Każdy funkcjonariusz może żądać niezbędnej pomocy od instytucji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych a także zwracać się o pomoc do organizacji społecznych a w nagłych przypadkach do każdej osoby.

W razie niepodporządkowania się wydawanym poleceniom może użyć środków przymusu bezpośredniego: chwytów obezwładniających, kajdanek, innych środków fizycznych i technicznych służących do konwojowania osób i zatrzymywania pojazdów, pałek, psów służbowych i pocisków gumowych. Jeśli te środki okażą się niewystarczające, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu mogą w ściśle określonych przypadkach użyć broni palnej.