Szkolenia

Szkolenia organizowane przez EIB:

System stałych dyżurów w przedsiębiorstwach i instytucjach w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
Rola samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego w sytuacjach kryzysowych
Szkolenia strzeleckie i strzelania
– Podstawowe zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), z uwzględnieniem najczęściej występujących stanów zagrożenia życia
Przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym związanym z domenami internetowymi
– bezpieczny Internet
– dziecko w sieci
– bezpieczna bankowość elektroniczna
– ochrona informacji i danych prawnie chronionych
– firma w Internecie
– zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
– bezpieczeństwo imprez masowych
– samoobrona i systemy walki
– taktyka i techniki interwencji
– obozy kondycyjno-szkoleniowe
– Team Building
– podejmowanie decyzji w warunkach wysokiego stresu
– postępowanie w przypadku napadu
– postępowanie w przypadku zamachu terrorystycznego
– profilaktyka narkotykowa
– prewencja kryminalna
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– dziecko i pies