Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – koordynator Centrum.

Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły:

Dyżurnet.pl – polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie

Helpline.org.pl – punkt pomocy dla dzieci, rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w Internecie.

Głównym partnerem projektów edukacyjnych oraz współrealizatorem projektu Helpline.org.pl jest Fundacja Orange.

Więcej informacji o Polskim Centrum Programu Safer Internet: www.saferinternet.pl