Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

Psychologia pracy i organizacji to jedyna dyscyplina, która dba o interesy, satysfakcję, spełnienie ludzi w pracy i zarazem o efektywność i rozwój organizacji.

Rola Psychologów Pracy i Organizacji
Psychologia pracy i organizacji zajmuje się wykorzystaniem metod, wyników badań i praw psychologii do rozwiązywania problemów pojawiających się w miejscu pracy
Dba o godzenie interesów ludzi – członków organizacji i organizacji jako całości w oparciu o wiedzę psychologiczną i praktyczne umiejętności badania i kształtowania pracy oraz jej środowiska.
Dotyczy zarówno teorii jak i praktyki

Historia Psychologii Pracy i Organizacji w Polsce
Początki XX wieku powstanie psychologii pracy/przemysłowej Work/Industrial psychology (testy psychotechniczne – B. Biegeleisen-Żelazowski )
1925 powstanie Polskiego Towarzystwa Psychologii Pracy Psychologii, „Psychotechnika” kwartalnik, powstanie laboratoriów, Instytutu Psychotechniki w KrakowieJ. (Joteyko, S. Blachowski, W. Witwicki, A. Baley)
1947 Psychologia Pracy po II Wojnie Światowej (M.Kreutz, J. Okoń)
1979-1989 początki psychologii organizacji – badanie procesu transformacji, zmian, innowacji, procesów przywództwa. Wpływ psychologii amerykańskiej (Z. Pietrasinski, Cz. Nosal, M. Dobrzyński, Z. Ratajczak)
1989 – rozwój psychologii pracy i organizacji

Osiągnięcia w Pracy Badawczej
Osiągnięcia polskiej nauki w dziedzinie Psychologii Pracy i Organizacji to m.in.:
Badania nad karierą zawodową. Kariera w kontekście globalizacji, doradztwo karier (A. Bańka 2006, B .Rożnowski, 2009)
Zmiany społeczne i ekonomiczne w skali makro i ich psychologiczne konsekwencje (A .Biela, 2006, Z. Zaleski, 2006)
Psychologia ryzyka w pracy i zagrożeń (percepcja ryzyka, patologie organizacyjne (M. Goszczyńska 1997, R. Studenski 2005)
Psychologia twórczości, zmiany i innowacyjności (M.Strykowska, 2002, B. Kożusznik, 2010, E. Nęcka, 1989, Z. Zaleski 2006)
Przedsiębiorczość i psychologia pozytywna (M. Łaguna, 2010)
Psychologia poznawcza i myslenie strategiczne menedżerów (Cz. Nosal, 1993)
Nowe formy zatrudnienia, problemy bezrobocia (Z. Ratajczak, 2007)
Przywództwo, kierowanie zespołami pracowniczymi (S. Witkowski, 2000, B. Kożusznik, 2005)

Bratnie Organizacje
IAAP – Division 1 Work and Organizational Psychology
EAWOP – European Association of Work and Organizational Psychology
ENOP – European network of Organizational Psychologists
SIOP – Society for Organizational Psychology
AOP – Alliance of Organizational Psychology

Oficjalny serwis Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji: www.pspo.org