Bezpieczeństwo Wywiady

Bezpieczeństwo i obronność państwa – specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

16 lipca 2015

author:

Bezpieczeństwo i obronność państwa – specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo i obronność państwa:dr inż. Maciej Milczanowski

– nowa, specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne WSIiZ

– atrakcyjne, dużo niższe czesne

Rozmowa z dr. inż. Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ

Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponuje w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne nową, specjalną ścieżkę kształcenia: Bezpieczeństwo i obronność państwa. Skąd ta oferta w ramach kierunku, który prowadzicie już od sześciu lat?

Nowa specjalna ścieżka kształcenia stanowi odpowiedź, jak uważamy, zarówno na zapotrzebowanie rynku edukacyjnego, jak i sytuację w środkowowschodniej Europie oraz podejście do niej naszych władz państwowych. Chodzi mi o sytuację w Rosji i na Ukrainie, która będzie miała długofalowy wpływ na postrzeganie kwestii bezpieczeństwa i obronności państwa. Postulat, aby w nasz system bezpieczeństwa włączyć w sposób planowy istniejące organizacje paramilitarne i proobronne, tworząc w oparciu o nie system obrony terytorialnej, zaczyna spotykać się we władzach ze zrozumieniem. Dzięki proponowanym przez nas studiom ich absolwenci będą mogli zarówno realizować swoje pasje, jak i odnajdywać się na rynku pracy – niekoniecznie w zawodach takich, jak policjant, strażnik graniczny czy pracownik firmy ochroniarskiej, choć w takich również. Z racji zdobytej wiedzy staną się bowiem obywatelami świadomymi współczesnych zagrożeń i sposobów, jak tym zagrożeniom przeciwdziałać. Do tego zdobędą też umiejętności, które pozwolą im łatwiej wpisać się w struktury dowolnej formacji służącej zapewnianiu społeczeństwu bezpieczeństwa – także formacji paramilitarnej, przydatnej nie tylko w sytuacji konfliktu zbrojnego, ale też każdej innej o charakterze kryzysowym, chociażby w sytuacji klęski żywiołowej.

Co konkretnie oznacza ta nowa ścieżka kształcenia?

Specjalna ścieżka Bezpieczeństwo i obronność państwa oznacza, że osoby, które zechcą w jej ramach studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, mają od początku zagwarantowane, iż przedmioty specjalnościowe, właśnie dla tej ścieżki przewidziane, zostaną zrealizowane. Kandydaci zapisujący się na bezpieczeństwo wewnętrzne, ale nie na tę konkretną ścieżkę, specjalność będą wybierali dopiero na 3 semestrze studiów. To, jaką specjalność będą w rezultacie realizować, będzie też zależeć od decyzji innych studentów i od ich liczby. Dla kilku osób żadna uczelnia nie decyduje się uruchamiać specjalności. Uruchamia tylko te cieszące się relatywnie dużym poparciem.

W sensie programowym co będzie wyróżniać ścieżkę Bezpieczeństwo i obronność państwa?

Studiujące ją osoby będą poznawać w szczegółach najnowszą strategię bezpieczeństwa narodowego oraz specyfikę współczesnych konfliktów – zarówno sposoby zarządzania nimi, jak i wykorzystywane w nich technologie. W szczególności dowiedzą się, na czym polega tzw. wojna hybrydowa, jaka prowadzona jest raz z większym, raz z mniejszym natężeniem we wschodniej Ukrainie. Nauczą się również, jak zachowywać się buszując po Internecie, aby pozyskać ukryte w nim, cenne dla siebie informacje, zarazem nie ujawniając tego, co powinno się trzymać w tajemnicy. Będą mogli również poznać tajniki zabiegów socjotechnicznych, co jest niezwykle ważne, jeśli chodzi np. o pozyskiwanie poparcia ludzi dla swych celów.

Pozostałe, podstawowe przedmioty dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą takie same, jak na innych, wybieranych później specjalnościach. Studenci ścieżki Bezpieczeństwo i obronność państwa będą zatem studiowali bezpieczeństwo wewnętrzne, tyle że z gwarantowanymi od początku przedmiotami specjalnościowymi oraz – co chyba nie mniej ważne – za dużo niższą odpłatnością.

Dlaczego?

Dzięki partnerowi biznesowemu, który zdecydował się wesprzeć finansowo właśnie tę ścieżkę kształcenia. Czesne na studiach stacjonarnych wyniesie zatem 310 zł miesięcznie, a na niestacjonarnych – 270 zł. To naprawdę atrakcyjna, rzadko spotykana odpłatność za studia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne we WSIiZ to kierunek o tzw. profilu praktycznym. Co to dokładnie oznacza?

Studia o profilu praktycznym nie oznaczają – w naszym przypadku – ciągłego pobytu w terenie. Co to, to nie. Ale oznaczają – oprócz typowych zajęć akademickich, uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach, także szereg zajęć właśnie o charakterze praktycznym. W tym celu Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialna za studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, otrzymała nowe „sprzęty”, jak strzelnica multimedialna trzyekranowa, wyposażona w czujnik ruchu oraz w pistolety z imitacją odrzutu, a także drony, za pomocą których chcemy uczyć studentów, jak z wykorzystaniem bezzałogowych maszyn latających prowadzić działania prewencyjne, monitoring, akcje ratownicze. Pragnę dodać, że szkolenie strzeleckie (z wykorzystaniem strzelnicy multimedialnej, a także broni ASG) czy z zakresu obsługi dronów będą realizowane bez żadnych dodatkowych opłat! Nawiązaliśmy też współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i będziemy formować własny pluton strzelecki. Tych, którzy mają prawdziwą żyłkę strzelecką, zapraszamy do strzeleckiego koła zainteresowań.

Jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego gwarantuję, że każdy absolwent naszego kierunku, także ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i obronność państwa, będzie potrafił posługiwać się bronią, operować dronem i wykonywać zdjęcia czy filmy z jego pomocą. Będzie też potrafił posługiwać się mapą czy poruszać w terenie i pozna sposoby przetrwania w trudnych warunkach. Nie zabraknie również elementu rywalizacji – nasi studenci już tej wiosny mieli możliwość wzięcia udziału w zawodach strzeleckich realizowanych w naszym kampusie w Kielnarowej. Będziemy też rozwijać praktyczną stronę zajęć z zakresu kryminalistyki – w stworzonym dla tego celu laboratorium.

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów oraz Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa