4 września 2016

Jednostka Wojskowa FORMOZA

pletwonurek

Jednostka Wojskowa FORMOZA

Formoza

Kontakt:

Jednostka Wojskowa FORMOZA

ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1, 81-103 GDYNIA 3

tel. 261 26 68 94 (rekrutacja)

fax. 261 26 66 69

Internet:

Oficjalne strona: formoza.wp.mil.pl

/zdjęcie ilustrujące/