4 września 2016

Jednostka Wojskowa GROM

zolnierz

Jednostka Wojskowa GROM

Jednostka Wojskowa GROM

Kontakt:

JW 2305

04-520 Warszawa 106, skr. poczt. 13

e-mail: 2305.sekretariat@mon.gov.pl

rekrutacja: 2305.rekrutacja@wp.mil.pl

Internet:

Strony oficjalne: grom.wp.mil.pl, www.jwgrom.pl

Strona nieoficjalna: grom.mil.pl

Profile: Facebook

/zdjęcie ilustrujące/