Tag Archive patronat Instytutu

ByAdministrator EIB

Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb”, która odbędzie się w Sopocie, w terminie 28-29 października 2014 r.

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął w/w koferencję Patronatem Honorowym.

Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na dobrej organizacji personelu, niezawodnej łączności, umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu oraz na ciągłym doskonaleniu systemu jakościowego rozpoznawania zagrożeń.

To tylko kilka z czynników, które mają wpływ na czas przeprowadzonej akcji, od której zależne jest ludzkie życie.

Jaką rolę w tym zakresie odgrywa technologia?

Jej dynamiczny rozwój usprawnia pracę wielu firm i instytucji, a w tym konkretnym przypadku służb mundurowych i administracji, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ale także już podczas samego działania ograniczanie liczby ofiar katastrof oraz wypadków.

Specjaliści mówią – tu nie ma miejsca na błędy – stawką jest ludzkie życie.

W imieniu Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa oraz zaproszonych ekspertów serdecznie zapraszamy do udziału w dziesiątej edycji konferencji

„Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

Konferencja jest spotkaniem przedstawicieli służb mundurowych oraz administracji publicznej i ma na celu, poznanie ich potrzeb oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, mających na celu rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

PATRONI HONOROWI:

– Polska Rada Ratowników Medycznych

– Związek Powiatów Polskich

– Europejski Instytut Bezpieczeństwa
Z przyjemnością informujemy, że na konferencji zostaną wygłoszone prelekcje:
Koncentracja dyspozytorni medycznych w Polsce a wystąpienie zdarzeń o charakterze masowym
Pani Edyta Wcisło – Przewodnicząca – Polska Rada Ratowników Medycznych
Pan Klaudiusz Nadolny – Zastępca Przewodniczącej – Polska Rada Ratowników Medycznych
– Zarządzanie ryzykiem – nowy aspekt planowania cywilnego
Pan Grzegorz Abgarowicz – Wykładowca – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Miejsce rola i zadania psychologów w sytuacjach kryzysowych a Zespoły Szybkiego Reagowania
Pani Elżbieta Sideris – Dyrektor – Instytut Ratownictwa Psychologicznego
Pan Grzegorz Kubalski – Ekspert – Związek Powiatów Polskich

Ze względu na szeroki zakres tematyczny poniżej przedstawiamy główną tematykę wydarzenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.

I. Od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków

II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

1. Obieg informacji i komunikacja służb – systemy łączności, aplikacje dedykowane, standardy i narzędzia

2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji

 • Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
 • Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

 

Szczegółowa tematyka >>> http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb/szczegolowa-tematyka-konferencji.htm

 

Do bezpłatnego udziału zapraszamy: 

 Kadrę zarządzającą:

  • wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.
  • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
  • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,
  • służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Więcej informacji na stronie>> http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb.htm

Kontakt z Organizatorem:
Justyna Mejłun
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 725 792 689
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: justyna.mejlun@multitrain.pl

ByAdministrator EIB

Zapraszamy na Targi IT Future EXPO 2014

Zapraszamy na IT Future Expo 2014 – Targi Innowacyjnych Technologii Informatycznych, jedynej tego typu imprezy B2B w Polsce, dla branży IT.

Targi odbędą się w dniach 10-11 czerwca 2014 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął Targi Patronatem Medialnym.

expologo

Zakres tematyczny Targów obejmuje także sektory bezpieczeństwa:

Główne rozwiązania biznesowe / General business solutions
ERP, BPM, ECM, DMS, BI, CRM, SCM, KM Systems, Wokflow

Infrastruktura i Data Center / Infrastructure & Data Center
Serwery, Storage, Wyposażenie Data Center, Okablowanie, Klimatyzacja, Zasilanie, Wirtualizacja, Green IT

Bezpieczeństwo / IT Security
Sprzęt, Oprogramowanie antywirusowe, Bezpieczeństwo danych, Bezpieczeństwo styku z internetem, Systemy identyfikacji

Usługi IT / IT Services
Hosting i domeny, Kolokacja, Outsourcing IT, Consulting IT, Szkolenia IT

Rozwiązania branżowe
– IT dla bankowości
– IT dla logistyki i transportu ( WMS, SCM, TMS)
– IT dla produkcji i przemysłu (PDM, MES, PPS, APS)
– IT dla branży retail i FMCG
– IT dla uczelni
– IT dla HR i księgowości
– E-commerce

Rozwiązania w chmurze / Cloud Computing Solutions

Technologie mobilne / Mobile Technologies

IT Startup

Technologie sprzętowe

Więcej informacji na stronie Targów: www.itfuture.pl

ByAdministrator EIB

Konferencja – gdzie przetwarzać firmowe dane?

Europejski Instytut Bezpieczeństwa serdecznie zaprasza na konferencję

U siebie, czy na zewnątrz – gdzie przetwarzać firmowe dane?

Konferencję, któa odbędzie się 16 października 2013 roku w Warszawie, Instytut objął Patronatem Honorowym.

Konferencję organizuje Partner Instytutu firma MultiTrain.

W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, dostęp do informacji stał się jednym z kluczowych elementów decydującym o powodzeniu przedsiębiorstwa na rynku i sprawnym jej funkcjonowaniu. Dlatego też, coraz większe znaczenie ma stabilny dostęp do wszystkich ważnych źródeł informacji – zarówno tych zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Co wybrać? Przechowywać dane u siebie, czy oddać własne serwery pod skrzydła specjalistycznej serwerowni?
Co zapewni bezpieczny i stały dostęp do Państwa danych? Posiadanie własnej, profesjonalnie zaprojektowanej i zarządzanej serwerowni, a może kolokacja i hosting?
Co będzie bardziej optymalne dla Państwa przedsiębiorstwa?
Gdzie szukać optymalnego i bezpiecznego fizycznego środowiska pracy dla Państwa systemów informatycznych?

Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas kolejnej edycji konferencji:

U SIEBIE, CZY NA ZEWNĄTRZ – GDZIE PRZETWARZAĆ FIRMOWE DANE?

Bo odpowiedź na pytanie „U siebie czy na zewnątrz?” to podstawowa decyzja przy organizowaniu infrastruktury serwerowni firmy.

Tematyka, którą poruszymy:

Kolokacja:

– administrowanie serwerami

– fizyczna obsługa serwera

– dedykowane pomieszczenia kolokacyjne

– kolokacja szaf telekomunikacyjnych

– kolokacja serwerów

– tworzenie backupów

Hosting – stabilne serwery wirtualne:

– serwery VPS

– serwery OVH

– cloud VPS

– serwer w chmurach

– serwery dedykowane

– hosting dedykowany

Wyposażenie nowoczesnej serwerowni:

– Szafy dystrybucyjne

– Elementy chłodzące

– Elementy porządkujące

– Rozwiązania storagowe

– Serwery

– Firewalle

– Routery

– Switche

– UPS-y

– Agregaty prądotwórcze

– Klimatyzacja

– Urządzenia backupowe

– Okablowanie strukturalne

– Podłogi techniczne i sufity podwieszane

Bezpieczeństwo

– Monitoring pracy serwerowni / data center

– Systemy przeciwpożarowe

– Bezpieczeństwo fizyczne

Konferencja kierowana jest do osób odpowiedzialnych za:

– składowanie i przetwarzanie firmowych danych

– pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy

– zarządzanie centrami danych w firmie

w tym:

– osoby odpowiedzialne za wybór, zakup, utrzymanie firmowej infrastruktury

– kierowników projektów

– szefów działów technicznych

– szefów działów IT, bezpieczeństwa

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych odbiorców.

*** Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych z zakresu nowoczesnej serwerowni: opłata za osobę wynosi 1000 zł +23%VAT

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

ByAdministrator EIB

Konferencja Bezpieczeństwo firmowych sieci

Europejski Instytut Bezpieczeństwa zaprasza na konferencję

Bezpieczeństwo firmowych sieci

Konferencję, która odbędzie się 17 września 2013 roku w Warszawie, Instytut objął Patronatem Honorowym.

Konferencję organizuje Partner Instytutu firma MultiTrain.

strefa_bezpieczenstwa_300

Niebezpieczeństwa na które jest narażona sieć, mają różne postacie, ale wszystkie mogą spowodować niepowetowane straty dla przedsiębiorstwa. Czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo sieci są:pracownicy (przypadkowe błędy ludzkie), wirusy i inne oprogramowanie złośliwe, awarie (oprogramowania i sprzętu), czynniki środowiskowe (np. powodujące uszkodzenie nośników z kopiami zapasowymi).
Wzrosła liczba ataków skierowanych przeciw konkretnej organizacji. Nieuczciwe firmy wykorzystują umiejętności crackerów, przeprowadzane inwazje nie są przypadkowe, lecz dokładnie zaplanowane i wykonane z premedytacją. W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu
Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego, już 17 września w Warszawie!

Podczas konferencji zostaną wygłoszone m.in. prelekcje:

„Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą IT i podnoszenie poziomu jej bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu Axence nVision” – Maciej Kubat, Axence

„Bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz kluczowych danych w praktyce – Systemy uplook i statlook” – Grzegorz Skuza i Piotr Kubiak, A plus C Sp. z o.o.

„Firewall – bezpieczeństwo ściany ognia” – Marcin Baranowski, Sekcja Bezpieczeństwa Sieciowego w Alior Bank S.A.

„Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie” – Jakub Kubalski, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

„Ochrona dogłębna sieci w nowoczesnej organizacji” – dr inż. Maciej Miłostan – Zespół Bezpieczeństwa PCSS

„Społeczna świadomość zagrożeń w sieci” – Mateusz Strzałkowski – rzecznik prasowy Fundacji Bezpieczniej w Sieci.org

„Człowiek – najsłabsze ogniwo zabezpieczeń sieci komputerowej” – Mariusz Chyc, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Proponowana tematyka konferencji:

– Zarządzanie pasmem sieci QoS

– VPN – Wirtualne Sieci Prywatne

– Systemy wykrywania włamań (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS) Firewall Appliance

– Firewalle sprzętowe

– Personal firewall

– Firewalle programowe

– Appliance – ochrona zintegrowana

– Audyt i polityka bezpieczeństwa sieci

– Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu

– Bezpieczeństwo punktów końcowych (Endpoint security)

– Narzędzia do zarządzania siecią

– Zabezpieczenia biometryczne

– Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

– Ochrona antywirusowa

– Ochrona przed spamem na serwerze

– Ochrona przed spamem po stronie klienta

– Bezpieczeństwo serwerów pocztowych

– Oprogramowanie typu spyware i adware

– Filtrowanie treści, content security

– Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie

Do udziału zapraszamy:

– osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w firmie

– dyrektorów/specjalistów/managerów ds. bezpieczeństwa IT w firmie

– decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

– przedstawicieli branży finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji, energetyki, branży usługowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny. Po konferencji zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do wszystkich prezentacji. Ilość miejsc jest ograniczona.

Uwaga! Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz dostęp do wszystkich prezentacji.

ByAdministrator EIB

Targi Samorząd w Expo Silesia

Targi SAMORZĄD po raz pierwszy w sosnowieckim Expo Silesia

W dniach 4-6 czerwca 2013 r. w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD. Wystawa przyjmie formułę spotkania przedstawicieli samorządów terytorialnych z producentami i dostawcami usług pozwalających na usprawnienie i rozwój funkcjonowania gmin i powiatów.

samorzad945x310

Zakres tematyczny

Na wystawie będzie można odwiedzić stoiska, na których firmy zaprezentują swoją ofertę w zakresie:

 • energetyki elektrycznej i cieplnej (dostawcy i usługi)
 • systemów oświetleniowych
 • infrastruktury drogowej, zarządzania ruchem, utrzymania ulic i wiaduktów
 • utrzymania czystości
 • budownictwa społecznego / komunalnego
 • budownictwa mieszkaniowego
 • systemów bezpieczeństwa i monitoringu (w tym p.poż.)
 • zagospodarowania przestrzennego (w tym: aranżacja i dbałość o tereny zielone)
 • cyfryzacji i informatyzacji (internet szerokopasmowy, telefonia) placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych (sprzęt, usługi, oprogramowanie)
 • transportu publicznego (systemy informacji miejskiej, infrastruktura przystankowa)
 • cmentarzy komunalnych (sprzęt, usługi, oprogramowanie)
 • ochrony zdrowia (sprzęt, usługi, oprogramowanie)
 • edukacji (sprzęt, usługi, oprogramowanie)

Wydarzenie towarzyszące

Targom towarzyszyć będzie Salon Inwestycji i Rozwoju Regionów INWESTOR będący miejscem gdzie Samorządy Lokalne będą mogły zaprezentować możliwości inwestycyjne własnych regionów.
Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Organizatorem Targów zaprasza na Forum samorządowe, w ramach którego zostaną poruszone tematy lokalnej polityki energetycznej  oraz prosumenckie (inteligentne) rozwiązania dla samorządu terytorialnego. Patronat nad spotkaniem objął Związek Miast Polskich.
W tym samym terminie, w ramach uzupełnienia proponowanego przez Organizatora zakresu wystawy, odbędą Targi Aranżacji Przestrzeni Rekreacyjnych dla Dzieci i Dorosłych Plac Zabaw 2013 będące pierwszą w Polsce tego typu imprezą dedykowaną producentom urządzeń do wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Więcej informacji na stronach:

www.targisamorzad.pl | www.eib.edu.pl

Kontakt:
Michał Wadowski – Menedżer Projektu
tel.  32 788 75 27
fax: 32 788 75 02
kom.: 515 220 057
e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął Targi Samorząd patronatem medialnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach.

ByAdministrator EIB

Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD 2013

samorzadW związku z udziałem Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa jako wystawca Targów Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD 2013 zapraszamy firmy i podmioty do współpracy.

Jako wystawca możemy zaproponować zamieszczenie informacji o Państwa firmach (przedstawić jako Partnerów/Mecenasów) na materiałach promocyjno-informacyjnych Instytutu (druki i gadżety), dostępnych na naszym stoisku wystawienniczym.

Zakres branżowy Targów SAMORZĄD obejmuje:
– energetyka elektryczna i cieplna
– systemy oświetleniowe
– infrastruktura drogowa, zarządzanie ruchem, utrzymanie ulic i wiaduktów
– utrzymanie czystości
– budownictwo społeczne / komunalne
– budownictwo mieszkaniowe
– systemy bezpieczeństwa i monitoringu (w tym p.poż.)
– zagospodarowanie przestrzenne
– cyfryzacja i informatyzacja
– placówki oświatowe, kulturalne i społeczne (sprzęt, usługi, oprogramowanie)
– transport publiczny
– cmentarze komunalne
– ochrona zdrowia
– edukacja

Zapraszamy do współpracy firmy głównie z w/w branż.

Targi odbędą się w dniach 4-6 czerwca 2013 r. w centrum wystawienniczym EXPO Silesia w Sosnowcu.

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objał Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD 2013 także partonatem medialnym.

Więcej informacji nt. targów wkrótce.

Kontakt w sprawie współpracy – Artur Dubiel: artur.dubiel@eib.edu.pl, 608 400 275

 

ByAdministrator EIB

„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął patronatem medialnym konferencję

„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”

Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2013 r. w Warszawie.

strefa_bezpieczenstwa_300

 

 

 • Jak wiele z utraconych danych uda się odzyskać po awarii?
 • Jakie koszty poniesiemy w związku z tym procesem?
 • Jak można tego uniknąć?

Już po raz czwarty w Warszawie odbędzie się debata poświęcona kwestiom bezpieczeństwa naszych danych. Zaproszeni eksperci odpowiedzą na Państwa pytania, a także przedstawią Państwu narzędzia, na których sami pracują.

MultiTrain

Uzupełnieniem całości będą wystąpienia Partnerów, którzy zaprezentują Państwu swoje najnowsze rozwiązania dzięki, którym zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

Partnerzy konferencji:

 • Infonet Projekt
 • IBM
 • Ferro Softwear

Proponowana tematyka konferencji:

 • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
 • backup systemów operacyjnych,
 • backup on-line,
 • rozwiązania storage’owe,
 • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
 • outsourcing usług archiwizacyjnych,
 • zagadnienia prawne.

Na konferencję zapraszamy:

 • dyrektorów/kierowników działów IT, bezpieczeństwa
 • oficerów bezpieczeństwa,
 • osoby odpowiedzialne za politykę ciągłości działania,
 • przedstawicieli z branż: ubezpieczeniowej, usługowej, bankowości, handlu, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, administracji publicznej.

Strona konferencji

Udział jest BEZPŁATNY* dla ww osób. Ilość miejsc jest ograniczona.
Udział jest płatny* dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych.
Opłata za osobę wynosi 1 000 zł + 23%VAT.

* Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Konferencja „Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”

odbędzie się 20 czerwca 2013 r. w warszawskim Radisson Blu Centrum

(00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 24, Sala Polonia 1, I piętro)

Organizatorem konferecji jest nasz Partner firma MultiTrain

multi_train-470

 

Kontakt

Agnieszka Różnicka
Koordynator Projektu
tel. 721 729 134
fax. 22/ 244 25 37
e-mail: agnieszka.roznicka@multitrain.pl

ByAdministrator EIB

Monografia dr Agnieszki Kuszewskiej: Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął patronatem medialnym monografię dr Agnieszki Kuszewskiej Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo.

Przypominamy, że dr Agnieszka Kuszewska właśnie co dołączyła do kadry Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o kluczowych elementach specyfiki stosunków międzynarodowych w Azji Południowej, w tym znaczenia tego regionu w strategicznej rywalizacji o mocarstwowe wpływy w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. W tym celu dokładnie scharakteryzowany został przebieg i szczególne uwarunkowania relacji Chin i Stanów Zjednoczonych z Indiami i Pakistanem, autorka omawia także znaczenie Afganistanu w polityce obydwu południowoazjatyckich państw.

Monografia może z powodzeniem służyć także jako podręcznik akademicki dla studentów oraz osób zainteresowanych politologią, stosunkami międzynarodowymi, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem, kulturoznawstwem, orientalistyką czy ekonomią, którzy zainteresowani są problematyką Azji jako takiej.

Więcej informacji: dr Agnieszka Kuszewska – Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo.

Zapraszamy do lektury!

ByAdministrator EIB

Patronat EIB: Cloud computing – z biznesem w chmurze

W ramach zwiększania naszej aktywności na konferencjach zapraszamy na konferencję

Cloud computing – z biznesem w chmurze

Konferencja odbędzie się 28 lutego 2013 r. w warszawskim RadissonBlu Centrum Hotel. [quote align=”center” color=”#999999″] Mówiąc o nowoczesnej infrastrukturze mamy na myśli przede wszystkim niższe koszta utrzymania produktu końcowego, mniejsze zużycie energii oraz łatwość użytkowania usług. Przedsiębiorstwa inwestujące w modernizację przestarzałej i niesprawnej infrastruktury coraz częściej więc spotykają się z problemem wyboru najskuteczniejszych i efektywnych technologii. Wszystkich, którzy stoją bądź niedługo staną przed wyborem właściwych wdrożeń w swojej firmie zapraszamy na spotkanie poświęcone technologii cloud computingu, podczas którego liderzy rynku i eksperci odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i kontrowersje związane z planowanymi inwestycjami. Nie zabraknie wielu cennych wskazówek  na temat  redukcji kosztów, bezpieczeństwa danych oraz błędów popełnianych przy implementacji rozwiązań w chmurze.[/quote]

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objał konferencję Cloud computing – z biznesem w chmurze patronatem medialnym.

strona konferencji>>>

W PROGRAMIE M.IN.:

  • cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów
  • bezpieczeństwo w chmurze
  • Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa
  • Platform as a Service – platforma jako usługa
  • Software as a service – oprogramowanie jako usługa
  • Communications as a service – komunikacja jako usługa
  • usługi kolokacji
  • od wirtualizacji do infrastruktury cloud computing
  • usługi w modelu chmury prywatnej
  • usługi w modelu chmury publicznej
  • usługi w modelu chmury hybrydowej aspekty prawne

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU:

  • dyrektorów i managerów ds. rozwoju biznesu, rozwoju infrastruktury, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i składowanie danych, zarządzanie centrami danych w firmie
  • kierowników projektów
  • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, niezawodność oraz dostępność zasobów w firmie
  • szefów działów IT, bezpieczeństwa
  • osoby odpowiedzialne za zmniejszenie kosztów i optymalizację zasobów firmy
  • doradców zarządu

Rejestracja: http://www.multitrain.pl

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł +23% VAT.

ByAdministrator EIB

Patronat EIB – konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych 2013

bin

Zapraszamy na kolejną konferencję branży informatycznej. 14 marca 2013 r. w Poznaniu odbędzie się następna edycja Konferencji GigaCon

Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych

Europejski Instytut Bezpieczeństwa objął konferencję patronatem medialnym.

Poprzez wykłady ekspertów i ekspozycje produktów zostanie zaprezentowana wiedza na temat strategii i zagadnień technicznych, które pomogą zbudować kompleksowy i niezawodny system zabezpieczający sieć i dane firmowe. Na otwartych prelekcjach można dowiedzieć się jak uniknąć włamań, awarii i utraty cennych informacji oraz jak rozsądnie inwestować w infrastrukturę IT, jakie są nowe zagrożenia płynące z sieci i jak się przed nimi obronić.

Konferencji towarzyszyć będzie ekspozycja rozwiązań, swoją wiedzą podzielą się niezależni eksperci.

Zagadnienia tematyczne konferencji BIN GigaCon:

[list type=”check”]

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w usługach w chmurze?
 • Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań
 • Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące
 • Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu
 • Systemy firewall i VPN
 • Oprogramowanie i systemy antywirusowe
 • Serwery usług sieciowych
 • Systemy klastrowe
 • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym
 • Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych
 • Ciągłość działania, disaster recovery
 • Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

[/list]
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli i managerów z branż: telekomunikacyjnej, bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, administracji, służby zdrowia, edukacji, przemysłowej i szeroko rozumianej branży usługowej;
osoby na stanowiskach: kierowników działów IT, oficerów bezpieczeństwa, administratorów sieci i systemów zabezpieczeń oraz wszystkie inne odpowiedzialne za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie.
Rejestracja jest już otwarta – zapraszamy!

Data i miejsce

14 marca 2013 r., Poznań, Hotel Mercure

Szczegóły

Więcej szczegółów na stronie konferencji