Tag Archive wojsko

ByAdministrator EIB

Kraje Unii Europejskiej i USA redukują wydatki na wojsko

Kraje Unii Europejskiej i USA redukują wydatki na wojsko
W 2013 r. 50. światowych liderów w dziedzinie obronności wydało na zbrojenia 1,6 bln dolarów

Warszawa, 24 lipca 2014 r. – Największe mocarstwa na świecie pod wpływem czynników ekonomicznych oraz ewolucji zagrożeń zmieniają swoje podejście do obronności. Najbogatsze państwa, takie jak USA czy kraje europejskie wciąż redukują swoje budżety wojskowe. Z kolei Rosja, Arabia Saudyjska, Chiny czy Brazylia zwiększają je. W 2015 roku łączne wydatki na wojsko Rosji i Chin będą wyższe niż wszystkich krajów UE razem wziętych. Jak wynika z kolejnej edycji globalnego raportu „Global Defense Outlook 2014 Adapt, collaborate and invest” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w którym przeanalizowano wydatki na obronność 50 państw, w tym Polski, dla największych armii na świecie coraz ważniejsza staje się walka z cyberprzestępczością.
Według raportu wydatki pięćdziesięciu światowych liderów w dziedzinie obronności, wyniosły w 2013 roku 1,6 bln dolarów, co stanowiło 92 proc. całkowitych wydatków zbrojeniowych na świecie. Rok wcześniej było to 1,7 bln dolarów.

W latach 2008-2013 wydatki na obronność omawianej grupy państw wzrosły o 3 proc. „Ten wzrost zwalniał jednak o 5-8 proc. rocznie. Tendencja ta wynika m.in. z redukcji obecności wojsk państw UE oraz USA w Iraku oraz Afganistanie i zakończenia operacji sił międzynarodowych w tychże krajach. Tylko same Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich pięciu lat zredukowały swój budżet wojskowy o 53 mld dolarów” – wyjaśnia Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte.

Z kolei w tym samym czasie Chiny zwiększyły swoje wydatki na obronność o 60 mld dolarów, Rosja o 21 mld dolarów, a Arabia Saudyjska o 16 mld dolarów. Kraje te należą do grupy szesnastu krajów spośród TOP 50, które wydają na wojsko więcej niż 3 proc. swojego PKB.

Już ubiegłoroczna edycja raportu Deloitte wskazywała na coraz wyraźniejszy trend zwiększania budżetów wojskowych w krajach z niższym poziomem PKB, a ich redukcji w najbogatszych krajach, w których opinia publiczna kwestionuje konieczność utrzymywania licznej armii. Nie zmienia to jednak faktu, że to wciąż USA są niekwestionowanym liderem pod względem wydatków na obronę. Ich udział w światowym budżecie wojskowym wyniósł w ubiegłym roku 35 proc. To więcej niż osiem kolejnych krajów łącznie, choć trzeba jednocześnie przyznać, że w ciągu tylko jednego roku ten udział spadł o 5 pp. Polska została zakwalifikowana do grupy państw, których wydatki na obronę stanowią 8 proc. globalnego budżetu obronnego. Wraz z Polską znajdują się w tej grupie także m.in. Izrael, Hiszpania, Holandia, Pakistan, Meksyk czy Norwegia. Nasz kraj wraz 33 innymi z TOP 50 zyskał miano „oszczędzającego”, czyli przeznaczającego na obronność mniej niż 2 proc. swojego PKB. W Polsce od lat roczne wydatki na obronność oscylują wokół 1,9 proc. PKB, choć konflikt na Ukrainie spowodował, że pojawiły się zapowiedzi o możliwym jego zwiększeniu.

Tymczasem krajom o niższym poziomie PKB rosnący wzrost gospodarczy pozwala na zwiększenie swoich budżetów na obronność. Dotyczy to m.in. Brazylii, Chin, Indii oraz Rosji. Jak prognozują eksperci Deloitte przyszłoroczny budżet wojskowy Chin będzie wyższy niż łącznie niemiecki, francuski oraz brytyjski. Z kolei łączne wydatki Chin i Rosji będą wyższe niż wszystkich krajów unijnych. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie kraje Azji i Pacyfiku (bez Chin), w ciągu kolejnych dwóch lat, region ten przeznaczy na wojsko więcej niż cała Europa Zachodnia.

Rok 2014 w wojskowości zdominowały dwa wydarzenia: wygasanie operacji wojskowej w Afganistanie i konflikt na Ukrainie. „Konflikt ukraiński pokazał wyraźnie, jak bardzo zmieniły się metody walki dwóch zwaśnionych stron. Struktury obronności oparte na jednostkach ogólnego przeznaczenia i broni konwencjonalnej mają coraz mniejsze znaczenie i nie spełniają wszystkich potrzeb nowoczesnego pola walki”– tłumaczy Piotr Świętochowski.

Dlatego jak wskazuje raport Deloitte jednym z priorytetów armii na całym świecie staje się walka z cyberprzestępczością. Jest to tym bardziej konieczne, że więcej niż 60 proc. ataków cybernetycznych skierowanych jest w stronę krajów z grupy pięćdziesięciu państw przeznaczającej na obronność najwięcej pieniędzy. W krajach o wyższym poziomie PKB celem ataków jest przede wszystkim przemysł, z kolei w biedniejszych krajach cyberprzestępcy atakują głównie instytucje rządowe. Dlatego takie organizacje jak NATO od kilku lat prowadzą programy mające służyć w walce z cyberprzestępczością.

Raport Deloitte wskazuje także, że w wojskowości zmienia się podejście do walki z terroryzmem. Co prawda porównując rok 2006 i 2012 to liczba ataków terrorystycznych wzrosła aż trzykrotnie, ale ten wzrost dotyczył przede wszystkim krajów o mniejszych dochodach. Aż 44 proc. z tychże ataków nastąpiło w krajach poza TOP 50. Raport wymienia w tym kontekście Afganistan, Nigerię, Somalię oraz Jemen.

Eksperci Deloitte wyróżniają trzy główne kierunki, które w najbliższym czasie będą dominować w kształtowaniu polityki obronnej większości państw na świecie. Są to:
• Adaptacja – kraje kształtując swoje budżety wojskowe, muszą brać pod uwagę czynniki ekonomiczne i zmieniające się zagrożenia. Środki przeznaczane dotąd na konwencjonalne siły wojskowe są teraz przesuwane, m.in. na walkę z cyberprzestępczością,
• Współpraca – utrzymanie nowoczesnych zdolności wojskowych zwykle przekracza możliwości budżetowe jednego państwa. Szczególnie walka z cyberprzestępczością lub terroryzmem wymaga współpracy i koordynacji kilku państw.
• Inwestycje – mimo tendencji do ograniczania budżetów wojskowych armie na całym świecie dążą do utrzymania inwestycji w sprzęt oraz nowoczesne technologie, bez których wojsko nie ma szans na walkę z zagrożeniami nowego typu.

ByAdministrator EIB

Pięć śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK z PZL Mielec dostarczonych kolumbijskiej armii

Flota powietrzna kolumbijskiej armii wzbogaciła się o pięć nowoczesnych śmigłowców wielozadaniowych S-70i™ BLACK HAWK wyprodukowanych w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu, należących do Sikorsky Aircraft. Kolumbia jest pierwszym krajem Ameryki Południowej, który dokonał zakupu śmigłowców z platformy S-70i™ od Sikorsky Aircraft – spółki zależnej United Technologies Corp.

Helikopter S-70i™ produkowany wyłącznie w Mielcu to najnowszy model śmigłowca BLACK HAWK przystosowany m.in. do transportu ludzi i sprzętu, wykonywania wojskowych zadań specjalnych, misji bojowych czy ratowniczych. Nowoczesne technologie wykorzystywane przy produkcji S-70i™, a także niezawodność i doświadczenie śmigłowców z rodziny HAWK sprawiają, że maszynami polskiej produkcji interesują się klienci z całego świata. Poza kolumbijską armią na zakup śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK zdecydowała się wcześniej m.in. Arabia Saudyjska, Siły Zbrojne Sułtanatu Brunei czy meksykańska policja. PZL Mielec jest również kluczowym dostawcą firmy Sikorsky Aircraft podzespołów do produkcji śmigłowców dla amerykańskiej armii. Dotychczas wyprodukowano w Mielcu ponad 20 śmigłowców S-70iBLACK HAWK.

S70i Ferry Flight

(Kolumbijska armia dokonała przelotu pięciu śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK na odległość blisko 7 tys. km z Connecticut w Stanach Zjednoczonych do Tolemaida w Kolumbii.
Dzięki nowym śmigłowcom zwiększy zdolności swoich sił specjalnych.)

Śmigłowce dostarczone stronie kolumbijskiej wyprodukowano w zakładach lotniczych w Mielcu. Natomiast niestandardowe wyposażenie, dostosowane do potrzeb sił specjalnych Dywizji Powietrzno-Desantowej kolumbijskiej armii, zostało zamontowane w Stanach Zjednoczonych. Podobne usługi oferują też mieleckie zakłady, które zaadaptowały wcześniej śmigłowce do wymagań Arabii Saudyjskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stara się promować i wspierać eksport wytwarzanego w Polsce sprzętu. Pragnę pogratulować Polskim Zakładom Lotniczym w Mielcu, że produkowany przez nie światowej klasy śmigłowiec S-70i™ BLACK HAWK znalazł uznanie kolejnego ważnego partnera i życzę kolejnych, podobnych sukcesów– podkreślił, komentując to wydarzenie, Bogusław Winid, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Uroczystość oficjalnego przekazania helikopterów odbyła się 11 lutego w Tolemaida z udziałem Prezydenta Kolumbii, Juana Manuela Santosa, oraz Ministra Obrony, Juana Carlosa Pinzóna. Grupa kolumbijskich pilotów i techników przeleciała śmigłowcami odległość 6 975 km z Connecticut przez Amerykę Centralną do wojskowej bazy lotniczej kolumbijskiej armii w Tolemaida przeznaczonej do operacji specjalnych. Przed odlotem z Connecticut, kolumbijski zespół przeszedł intensywne szkolenia prowadzone przez Sikorsky Aircraft, podczas których zapoznał się z cyfrowym wyposażeniem kabiny pilota oraz zaawansowanymi technologicznie urządzeniami pokładowymi śmigłowców S-70i. Wyposażenie to obejmuje podwójny system GPS/INS wraz z cyfrową mapą, która zapewnia dokładniejszą nawigację i lepszą orientację. Zespół ukończył także szkolenia dla pilotów i techników instruktorów, aby móc prowadzić szkolenia innych osób w jednostce.

„Jesteśmy zaszczyceni zaufaniem, jakie Kolumbijskie Siły Zbrojne niezmiennie pokładają w spółce Sikorsky Aircraft oraz w helikopterach BLACK HAWK, które są preferowanymi śmigłowcami wielozadaniowymi tego kraju” – podkreśliła Jennifer Caruso, wiceprezes spółki Sikorsky Aircraft ds. Programów dla Sił Zbrojnych i Lotniczych.

Pięć śmigłowców S-70i™ dołączy do floty obejmującej 96 helikopterów UH-60L wykorzystywanych przez Kolumbijską Policję Narodową, Kolumbijskie Siły Powietrzne i kolumbijską Armię, co łącznie stanowi czwartą co do wielkości flotę śmigłowców BLACK HAWK na świecie. Siły zbrojne ponad 30 krajów wykorzystują blisko 3 000 śmigłowców BLACK HAWK do różnego rodzaju misji.

Śmigłowce S-70iBLACK HAWK, sprzedawane międzynarodowym siłom zbrojnym i agencjom rządowym bezpośrednio przez spółkę Sikorsky Aircraft, charakteryzują się tą samą mocą i udźwigiem jak śmigłowce UH-60M BLACK HAWK, które są wykorzystywane przez armię amerykańską. Sikorsky Aircraft może łatwo dostosować model S-70i™ do specyficznych potrzeb związanych z planowanym zastosowaniem, między innymi poprzez wyposażenie śmigłowców w radar, ochronę balistyczną, sprzęt medyczny, powiększone zbiorniki paliwa, zewnętrzny podnośnik ratowniczy lub hak towarowy.

Sikorsky Aircraft Corporation z siedzibą w Stratford w stanie Connecticut jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i obsłudze śmigłowców. United Technologies Corporation z siedzibą w Hartford w stanie Connecticut oferuje szerokie spektrum zaawansowanych technologicznie produktów i usług wsparcia na potrzeby przemysłu lotniczego oraz budownictwa.