Bezpieczeństwo

Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

13 lipca 2016

Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

Obecnie jesteśmy świadkami wdrażania Obrony Terytorialnej jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego, który wraz z Siłami Zbrojnymi RP będzie tworzyć skuteczną obronę militarną. Element ten na pewno nie jest czymś nowym, lecz sprawą wieloletnich zaniedbań, który zostaje w tempie natychmiastowym naprawiany. Bez wątpienia można stwierdzić, iż tworzenie nowych składowych systemu bezpieczeństwa jest procesem długoletnim oraz wymagającym nakładu dużych sił i środków, aby mógł funkcjonować prawidłowo. Przyszłe wojska OT można porównać do ,,łatki” przyszytej do dziurawych spodni, której celem jest wypełnienie brakującego materiału. Słaba proporcjonalność liczebności armii wobec powierzchni terytorium kraju powoduje, że OT ma na celu ,,załatać” braki. Warto sobie zadać pytanie z czego one wynikają? Na pewno wynikać to będzie z kwestii ekonomicznych. Modernizacja armii, inwestycje w badania naukowe, współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO oraz bieżące wydatki MON powoduje, że polski system obrony narodowej potrzebuje podmiotu, który małymi kosztami będzie zdolny przystosować się do różnych okoliczności. Kolejne pytanie jakie się nasuwa to czy, aby na pewno małymi nakładami osiągniemy dobrą jakość OT?

Adekwatność

Kolejnym aspektem, który daje spore pole do rozważań jest użycie wojsk OT do wytyczonych konkretnych zadań. Pamiętajmy, że szeregi OT głównie zasilać będą młodzi ludzie, którzy albo są po podstawowych przeszkoleniach wojskowych albo wstępują z ,,czystym” kontem. Jednostki o charakterze dywersyjnym czy powietrzno – desantowym tworzą specjalnie wyszkoleni żołnierze, którzy swoje umiejętności i doświadczenie nabywali latami nie tylko na terenie swojego kraju, ale także poza jego granicami. Są świetnie wyszkoleni do zaadaptowania się w zmiennych warunkach, jak i działania w nich. Czy aby na pewno OT w okresie kilku lat będzie adekwatnym środkiem oraz siłą mogącą zwalczać zagrożenia o takim charakterze? Czy może warto zastanowić się nad doinwestowaniem potencjału obecnych wojsk operacyjnych, które stanowią bardziej wiarygodną siłę do ich zwalczania?

Potencjał

Chęć i motywacja młodych, ale również i tych starszych obywateli do pełnienia ,,służby” na rzecz obrony jest rzeczą bezcenną dla ojczyzny. Stanowią oni bardzo dobry potencjał na żołnierzy OT a tym samym zaplecze dla Sił Zbrojnych RP. Taki zapał do służenia dla dobra kraju na pewno przyda się do realizacji zadań przez OT w ramach Obrony Cywilnej, przeprowadzaniu różnych szkoleń, symulacji, aby wzrosła świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń z jakimi musimy się obecnie zmagać. Chęci i motywacja to niestety nie wszystko. Szybko one spadną, jeżeli członkowie OT nie będą mieli odpowiedniego wyposażenia sprzętowego, który będą mogli wykorzystać do zwalczania zagrożeń. Niestety ograniczony finansowo resort ON nie daje wielu możliwości do uzyskania odpowiedniego potencjału uzbrojenia. Charakter OT wymaga od niej posiadania broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, przeciw piechocie. Aktualnie w stanie jesteśmy wyposażyć przyszłe pododdziały w broń, którą wycofano z użytkowania przez wojska operacyjne. Jest to broń o ograniczonych możliwościach bojowych. Wpłynie to na małą efektywność i zasięg rażenia pododdziałów OT. Samo posiadanie broni (bez względu jaka ona by nie była) jest niewystarczające. Przyszli żołnierze OT muszą mieć również możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem. Wymaga to dużych nakładów amunicji i szkoleń poligonowych. Warto również rozważyć funkcjonowanie OT nie tylko na płaszczyźnie działań w terenie, ale również w cyberprzestrzeni. Przyszli ,,żołnierze” OT przede wszystkim będą ochotnikami. Każdy ma jakiś swój ,,fach w ręku”, dlatego też warto jest go wykorzystać, np. osoby będące informatykami lub osoby interesujące się nią mogą tworzyć dobre zaplecze do działań w cyberprzestrzeni.

Cywile czy żołnierze?

Następny aspekt pozostający pod znakiem zapytania. Kim tak naprawdę będą członkowie Obrony Terytorialnej. Formalnie mówimy już o nich jako o piątym rodzaju Sił Zbrojnych RP. Brak uregulowań prawnych w postaci ustawy stawia duże wątpliwości. Czy w razie godziny ,,W” członkowie OT będą traktowani jako kombatanci, cywile a może walcząca ludność cywilna, która w świetle prawa międzynarodowego nie istnieje?

Podsumowanie

Co do zasadności istnienia samej Obrony terytorialnej w naszym kraju nie mam żadnej wątpliwości. Jest to potrzebny element wsparcia Polskich Sił Zbrojnych oraz społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Dzisiejsza geopolityka, ale również historia jaką mamy za sobą sprawia, że musimy sami dbać o swoje bezpieczeństwo. Sam jako członek organizacji paramilitarnej mam wiele wątpliwości co widać poprzez stawiane przeze mnie pytania w artykule. Czy nie powinniśmy mierzyć siły na zamiary? Czy zadania jakie stawia się OT nie powinny być uzależnione m.in. od posiadanego potencjału w postaci sprzętu? I jeżeli w planach mamy zamiar tworzyć z danych grup paramilitarnych pododdziały OT czy nie należałoby sprawdzać ich uczestników, aby w przyszłych szeregach nie doszło do infiltracji po przez działania obcych jednostek wywiadowczych? Chociażby po to, aby dezinformować przyszłych dowódców?

Student Akademii Marynarki Wojennej. Zainteresowania: obronność, służby, geopolityka