Bezpieczeństwo Geopolityka

Jakie interesy ma Polska?

5 maja 2017

author:

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po zakończeniu zimnej wojny, polscy politycy powinni także uznać, iż są dwa kolejne regiony posiadające strategiczne znaczenie, za które warto walczyć, a nawet zginąć: a) Europa Środkowa i b) Wschodnia. Oba te obszary stanowią miejsce koncentracji potęgi, jak i zasobów naturalnych, a ich kontrolowanie ma bardzo poważny wpływ na europejską równowagę sił. 

Rzeczypospolita ma trzy strategiczne interesy w Europie Wschodniej. Najważniejszą kwestią jest, aby zachować dostęp do krytycznych zasobów zlokalizowanych zarówno w Rosji, jak i w byłych republikach sowieckich, ponieważ obszar ten transferuje rosnący udział globalnego zapotrzebowania na energię – ropy i gazu.

Ten cel nie wymaga, aby Polska kontrolowała cały region; chodzi jedynie o gwarancję, że żaden kraj nie uzyska pozycji, aby zablokować przepływ surowców z Europy Wschodniej do Środkowej. Aby tego uniknąć Polska będzie musiała znaleźć sposób na powstrzymanie Rosji lub jakiegokolwiek innego państwa od uzyskania dominacji na Wschodzie oraz odstraszyć zewnętrzne mocarstwa od ustanowienia tam swojej kontroli.

Drugi strategiczny cel polega na odwodzeniu naszych wschodnich sąsiadów od uzyskania broni masowego rażenia – szczególnie Ukrainę i Białoruś. Nie chodzi tutaj o wysokie prawdopodobieństwo celowego ataku nuklearnego, szantażu lub superterroryzmu, ponieważ taka sytuacja jest mało realna w kontekście naszego członkostwa w NATO oraz potencjału odstraszania USA. Jednak Polska musi sprzeciwić się proliferacji WMD (Weapons of Mass Destruction), ponieważ może to utrudnić rzutowanie naszej siły na Wschód i pokrzyżować wysiłki, aby utrzymać otwarty i nieograniczony dostęp do surowców naturalnych. Ponadto, rozszerzanie WMD zwiększa zagrożenie przypadkowego lub nieautoryzowanego użycia. Biorąc pod uwagę niestabilność na Wschodzie rodzi to ryzyko, że broń nuklearna lub inne środki masowego rażenia mogą wpaść w niepowołane ręce w przypadku zamachu stanu, rebelii lub jej kradzieży przez terrorystów. Zgodnie z powyższymi argumentami ograniczanie proliferacji WMD leży w żywotnym interesie Polski.

Po trzecie, nasz kraj ma oczywisty interes w tym, aby redukować zagrożenie terrorystyczne. Ten cel wymaga eliminacji przyszłych i istniejących sieci terrorystycznych, które mogą zagrozić Polsce. Oba te problemy należy rozwiązywać przez większą i efektywniejszą współpracę z państwami regionu, jeśli chodzi o wywiad i pomoc prawną. Ważne jest także, aby Polska brała udział w szerokiej koalicji w walce z ISIS, al-Kaidą oraz ich filiami, w celu uniemożliwienia zdobycia przez nich WMD, ponieważ terroryści uzbrojeni w taką broń mogą być dużo bardziej trudniejsi w odstraszaniu niż państwa.

Ponadto, WMD może być użyta przeciwko Polsce, jak i jej sojusznikom. Wydaje mi się, że dzięki zachęcaniu do politycznych reform i demokratycznego uczestnictwa można uniknąć najgorszego. Oczywiście to wymagałoby dobrych relacji z kluczowymi mocarstwami regionalnymi. Chociaż Polska powinna wykazać większą ostrożność, jeśli chodzi o interwencje humanitarne, próby transformacji obcych narodów i szerzenia demokracji z bronią w ręku.

Zapewne należy wspierać ukraiński byt, ponieważ jego bezpieczeństwo ma strategiczne znaczenie dla naszego kraju. W przypadku podboju całej Ukrainy, co wydaje się raczej mało prawdopodobne biorąc pod uwagę coraz bardziej rosnące ich zdolności militarne i rozbudzone nastroje nacjonalistyczne, integralność terytorialna Polski, potencjał militarny, ekonomiczny oraz nasze fundamentalne wartości polityczne byłyby zagrożone.

Z kolei ograniczenie eksportu ropy z Rosji może mieć poważny wpływ na nasz dobrobyt. Zatem Polacy nie wspierają Ukrainy z powodu jej trudnej historii lub pragnienia suwerennego państwa, ale dlatego, że to poparcie czyni Polskę bardziej bezpieczną. Z pewnością istnieje wiele argumentów za niepodległą Ukrainą, i Polska powinna być zobowiązana do przyjścia jej z pomocą. Jednak nie powinniśmy tego czynić z moralnego obowiązku, ale dlatego, że leży to w naszym żywotnym interesie bezpieczeństwa narodowego.


Link: mil.link/pl/jakie-interesy-ma-polska/

Krótki link: mil.link/i/interesypl


 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem. Ekspert Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa. Zainteresowania: stosunki międzynarodowe teoria i praktyka
One Comment
  1. […] A. Brzeskot, „Jakie interesy ma Polska?”, 5.V.2017, SZTAB.ORG […]

Comments are closed.

Leave a comment