Bezpieczeństwo

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

23 stycznia 2017

author:

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się:

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”.

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”.
Celem konferencji jest rzeczowa wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących kultury relacji.
Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia i roli kultury w  nawiązywaniu stosunków interpersonalnych, ukazanych z perspektywy różnych środowisk.
Podczas sesji plenarnych i paneli problemowych podjętych w ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.
Celem konferencji jest wskazanie miejsca w umacnianiu i kształtowaniu kultury w relacjach międzyludzkich, zapoznanie się z całokształtem postaw, uznawanych norm oraz wzorów zachowań kształtujących więzi w grupach społecznych.
Więcej informacji w dedykowanym serwisie kultura.wsb.net.pl.
Portal Sztab.org objął Konferencję patronatem medialnym, a wydawca portalu Europejski Instytut Bezpieczeństwa patronatem honorowym. Organizatorem Konferencji jest partner Instytutu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Zapraszamy do uczestnictwa.

Pracownik naukowo - dydaktyczny, wydawca portalu MIL.link, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, weteran.