Tag Archive raport

ByAdministrator EIB

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Publikujemy Raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku.

Raport został przygotowany przez Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe.

Zapraszamy do lektury: Raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku.

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008 roku. Podstawowym zadaniem zespołu jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę obejmującą systemy i sieci teleinformatyczne, których zniszczenie lub zakłócenie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa. Zespół CERT.GOV.PL funkcjonuje w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do zakresu świadczonych przez CERT.GOV.PL usług należy:
– koordynacja reagowania na incydenty
– publikacja alertów i ostrzeżeń
– obsługa i analiza incydentów (w tym gromadzenie dowodów realizowane przez zespół biegłych sądowych)
– publikacja powiadomień (biuletynów zabezpieczeń)
– koordynacja reagowania na luki w zabezpieczeniach
– obsługa zdarzeń w sieciach objętych ochroną przez system ARAKIS-GOV
– przeprowadzanie testów bezpieczeństwa

źródło i grafika: CERT.GOV.PL

ByAdministrator EIB

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

Publikujemy Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Źródłami raportu są informacje i dane przekazane MSW przez podległe służby oraz inne instytucje, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości.

Raport zawiera najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa, w tym: dane o przestępczości kryminalnej, narkotykowej, korupcyjnej, zagrożenia terrorystyczne, bezpieczeństwo powszechne, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stan bezpieczeństwa na imprezach masowych, kwestie dotyczące finansowych aspektów przestępczości, informacje o oszustwach popełnianych na szkodę Unii Europejskiej, wyniki badań społecznych na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków, informacje o postępowaniach mandatowych, realizowanych przez różne instytucje.

Raport, pomimo rozmaitych sposobów gromadzenia informacji przez różne służby i instytucje, jest próbą całościowego podsumowania stanu bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku.

Zapraszamy do lektury: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r.

źródło i grafika: MSW, collage: EIB

ByAdministrator EIB

Raporty o sytuacji terrorystycznej w Europie

Kolejne pozycje pokazały się w dziale „Publikacje„. Tym razem dodaliśmy raporty o sytuacji terrorystycznej w Europie, za lata 2007-2011. Raporty zostały przygotowane przez Europol. Zachęcamy do lektury (EN).

(grafika: Europol; edycja: EIB)

ByAdministrator EIB

Raporty o incydentach terrorystycznych

W dziale „Publikacje” dodaliśmy nowe pozycje – raporty o terroryźmie i incydentach terrorystycznych na świecie za lata 2005-2010. Raporty przygotowało Narodowe Centrum Kontrterrorystyczne USA (National Counterterrorism Center USA). Zachęcamy do lektury (EN).

ByAdministrator EIB

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Publikujemy Raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku.

Raport został przygotowany przez Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe.

Zapraszamy do lektury: Raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku.

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008 roku. Podstawowym zadaniem zespołu  jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę obejmującą systemy i sieci teleinformatyczne, których zniszczenie lub zakłócenie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa. Zespół CERT.GOV.PL funkcjonuje w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do zakresu świadczonych przez CERT.GOV.PL usług należy:
– koordynacja reagowania na incydenty
– publikacja alertów i ostrzeżeń
– obsługa i analiza incydentów (w tym gromadzenie dowodów realizowane przez zespół biegłych sądowych)
– publikacja powiadomień (biuletynów zabezpieczeń)
– koordynacja reagowania na luki w zabezpieczeniach
– obsługa zdarzeń w sieciach objętych ochroną przez system ARAKIS-GOV
– przeprowadzanie testów bezpieczeństwa

źródło i grafika: CERT.GOV.PL

ByAdministrator EIB

Raport o terroryźmie na świecie za rok 2010

Publikujemy Raport o terroryźmie na świecie za rok 2010. Raport został przygotowany przez Narodowe Centrum Kontrterrorystyczne USA (National Counterterrorism Center USA). Zachęcamy do lektury (EN).

ByAdministrator EIB

Raport o terroryźmie na świecie za rok 2009

Publikujemy Raport o terroryźmie na świecie za rok 2009. Raport został przygotowany przez Narodowe Centrum Kontrterrorystyczne USA (National Counterterrorism Center USA). Zachęcamy do lektury (EN).