Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich). Terroryzm, konflikty międzynarodowe oraz bezpieczeństwo to główne obszary zainteresowań.