Bezpieczeństwo Służby Szpiegostwo

Komu przeszkadza skuteczny polski wywiad?

30 czerwca 2018

author:

Komu przeszkadza skuteczny polski wywiad?

Od pewnego czasu można zauważyć medialną aktywność, skierowaną przeciwko polskiemu wywiadowi cywilnemu (AW). Zakładając, że jest to wynik nieokreślonych konfrontacji środowiskowych, szczególnie niepokoi skala i kierunek tematów poruszanych w artykułach prasowych.

Bez względu na to, czy zawarte w nich tezy są prawdziwe, czy nie – informacja ta idzie w świat. Tłumaczona jest ona z automatu przez służby innych krajów, które nie tylko mogą uzyskać w ten sposób tzw. „treść weryfikującą”, ale przede wszystkim wyrabiają sobie o polskim wywiadzie odpowiednią dodatkową opinię (nieszczelność polskiej służby), która może zaważyć na potencjalnej chęci istotnej dla nas współpracy. O podważeniu zaufania do polskiego wywiadu, które niezbędne jest dla osób mogących w przyszłości podjąć współpracę nie wspominam poprzez oczywistość.

https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/895-ucho-od-sowy

O wiele bardziej niepokojące jednak jest to, że sama Agencja Wywiadu (od pewnego czasu próbująca obsługiwać własne konto na Twitterze) daje „komunikaty”, z których wynika, że jest bardzo poważny kłopot z jakością oraz naborem specjalistycznych kadr.

https://www.tvn24.pl/…/brygada1918-znikajaca-czcionka-agenc…

Sytuacja w polskim wywiadzie cywilnym dochodzi do punktu, z którego już nie ma innej drogi niż dokonać sensownych zmian (wspominana przeze mnie wcześniej konieczność w miejsce wyboru). Jest to szczególnie widoczne na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, niezależnie od tego, kto wygrywał w Polsce wybory.

W ostatnim czasie prestiż Polski na międzynarodowej arenie ucierpiał szczególnie, a nic nie wskazuje na to, że była to jednorazowa operacja wymierzona przeciwko Polsce. Przeciwnie, wyglądało to na „rozpoznanie walką”, na ile można Polskę ograć w sprawach zasadniczych w najbliższym czasie.

Polskie służby tej walki nie podjęły, o czym świadczy chociażby sam przebieg tych wydarzeń. Jeśli wywiad i kontrwywiad nie zostanie zreformowany w trybie przyspieszonym, w niedalekim czasie zostaniemy ograni znacznie boleśniej minimum z czterech kierunków.


Link: mil.link/pl/komu-przeszkadza-skuteczny-polski-wywiad/

Krótki link: mil.link/i/wywiadpl

Dyrektor Generalny Vega Intelligence