dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Członek Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa