Ś.P. doktor nauk wojskowych, oficer rezerwy, wykładowca akademicki, ekspert Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa